Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Bibliotēka

 
  

     Darba laiks

    Jaunās grāmatas

     Piedāvājums

     Katalogs

     Novadpētniecība 

 


 

N.p.k.

Pakalpojums

Apraksts

1.

Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās

Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās.

2.

Lasītavas pakalpojumi

Uzziņu izdevumu (enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu u.c. izdevumu), tematisko materiālu mapju, kalendārā gada preses izdevumu, skolas videotēkas izmantošana uz vietas bibliotēkā.

3.

Grāmatu un citu materiālu rezervēšana

Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāja pieprasījuma.

4.

Bezvadu internets

Iespēja pieslēgties skolas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.

5.

Uzziņas

Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana.

6.

Konsultēšana par elektroniskā kataloga izmantošanu

 

7.

Pasākumi un izstādes

Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.

8.

Starpbibliotēku abonements

Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā.

9.

Bibliotēkas abonētās datu bāzes

Datu bāzes letonika.lv izmantošana gan bibliotēkā, gan skolā, gan mājās, pieslēdzoties ar savu e-klases pasi.