Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Bibliotēka

 
  
  
  Darba laiks

    Jaunās grāmatas

     Piedāvājums

     Katalogs

     Novadpētniecība 

 Raksti par Salas vidusskolu
Jēkabpils rajona laikrakstā "Brīvā Daugava":

Raksti par Salas pagastu Jēkabpils rajona laikrakstā “Brīvā Daugava”: