Raksti par salas pagastu Jēkabpils rajona laikrakstā “brīvā Daugava”

   Aizvadīts Papīra laikmets : [par pasākumu Biržu pamatskolā] // Brīvā Daugava.- Nr. 126 (2003, 30. oktobris), 4. lpp.

   Apdraud sevi un citus : [par drošības noteikumiem Salas peldbaseinā] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 25 (2004, 28.februāris), 3. lpp.: foto

   „Ābelīte” zeļ trīsdesmit gadus : [par Salas pagasta PII “Ābelīte”] / Inese Zone // Brīvā Daugava .- Nr. 42 (2004, 8.aprīlis), 4. lpp.

   Baseinu paņēma, par torni aizmirsa : [par Salas peldbaseinu] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 121 (2004, 21. oktobris), 2. lpp.

   Bērniem patīk visi svētki : [par Salas pagasta PII „Ābelīte”] / Ligita Rāviņa // Brīvā Daugava.- Nr. 53 (2003, 10. maijs), 5. lpp.: foto

   Biržu internātpamatskola mainījusi savu tēlu : [par skolas remontā paveikto] / Aija Valdmane // Brīvā Daugava.- Nr. 96 (2003, 21. augusts), 1. lpp.: foto

   „Dona” iekaro Latvijas maizes tirgu ar lielajiem klaipiem : [par Salas pagasta maizes ceptuvi SIA „Dona”] / Ilze Kalniņa // Brīvā Daugava.- Nr. 121 (2003, 18. oktobris), 4. lpp.

   „Dona” svin 10 gadu jubileju : [par maizes ceptuvi SIA  „ Dona ”] / Ilze Kalniņa // Brīvā Daugava.- Nr. 146 (2002, 19 . decembris), 3. lpp.: foto

   „Esparsete” uzzied Salā : [par Salas pagasta sieviešu klubu] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 145 (2003, 16. decembris), 4. lpp.: foto

   Jaunie laiki skolā : [par Biržu internātpamatskolu] / M . Jaudzems // Brīvā Daugava.- Nr. 59 ( 2003, 24.maijs), 4. lpp.

   Karnevālu tradīcija ir dzīvotspējīga : [par amatierkolektīvu koncertu – karnevālu Salas kultūras namā] / I.Ābolniece // Brīvā Daugava.- Nr. 29 (2004, 9. marts), 6. lpp.: foto

   Latviskuma nedēļas pasākumi Biržu pamatskolā : / Lilita Jurķēna // Brīvā Daugava .- Nr.18  (2002, 12.februāris), 5. lpp.

  Lauku ārsts – šoferis, grāmatvedis un apkopējs vienā personā : [par Salas pagasta ģimenes ārsti Ināru Antonovu  / Aija Valdmane // Brīvā Daugava .- Nr. 12 (2002 , 29. janvāris), 4. lpp.: foto

   Mēs esam laba komanda : [par Salas pagasta daiļdārznieci Valentīnu Stoleri] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 42 (2004, 8. aprīlis), 4. lpp.: foto

   „Miķelānos” cer strādāt un attīstīties : [par cūku nobarošanas kompleksu „Miķelāni” Salas pagastā] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 42 (2004, 8. aprīlis), 4. lpp.

   „Miķelānos” sekmīgi strādā fermu grīdu ražotne : [par cūku kompleksu „Miķelāni ” Salas pagastā] / Ilze Kalniņa // Brīvā Daugava.- Nr. 96 (2003, 21. augusts), 3. lpp.: foto

   Noskaidrots rajona „Cālis - 2002” : [par mazo vokālistu konkursu] / Kaspars Geiduks // Brīvā Daugava.- Nr. 28 ( 2002, 7. marts), 1. lpp.: foto

   Novadpētnieki atrod J. Akurātera vecāku kapavietu : [par rakstnieka Jāņa Akurātera vecāku kapavietu Salas pagasta Biržu kapos] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 133 ( 2002, 16. novembris), 2. lpp.: foto

   Pašvaldība problēmu risinājumu redz baseina privatizācijā :  [par Salas peldbaseinu ] / J . Dišlers // Brīvā Daugava .- Nr. 50 (2003 , 3 . maijs), 5. lpp. : foto

   Peldbaseina uzturēšana kļūs lētāka : [par Salas peldbaseinu] / Ligita Lāčplēse // Brīvā Daugava.- Nr. 86 (2002, 30. jūlijs),  . lpp.: foto

   Pieticīgais vienmēr jūtas pārticis : [par Salas pagasta Biržu iedzīvotājiem Jāni un Ingu Galdiņiem] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 42 (2004, 8. aprīlis), 4. lpp.: foto

   Pirmā pasaules karā kritušie nav aizmirsti : [par Salas pagasta teritorijā esošo vācu karavīru kapu sakopšanu] / Inese Zone // Brīvā Daugava .- Nr.107 (2002, 17. septembris), 2 . lpp.: foto

   „Rītausmas” audzētie zaļumi jau pārdošanā : [par siltumnīcu kompleksu SIA „Rītausma” Salas pagastā] / Ilze Kalniņa // Brīvā Daugava.- Nr. 13 (2003, 1. februāris), 1. lpp.: foto

   „Rītausmā” novāc pirmos gurķus : [par Salas siltumnīcas kompleksu SIA „Rītausma”] / Ilze Kalniņa // Brīvā Daugava.- Nr. 30 (2004, 11. marts ), 1. lpp.: foto

   Sadanco Salā : [par deju kolektīvu „ Sadanci ” Salas kultūras namā] / Aija Valdmane // Brīvā Daugava .- Nr. 59 (2002, 25. maijs), 5. lpp.: foto

   Salas bibliotēkā skatāma gobelēnu izstāde : [par Ainas Krastiņas gobelēnu izstādi bibliotēkā] / Kaspars Geiduks // Brīvā Daugava.- Nr. 71 (2003, 21. jūnijs), 9. lpp.: foto

   Salas kultūras namā – brīvdienu radošā darbnīca : [par Salas pagasta kluba „ Esparsete” darbību] // Brīvā Daugava .- Nr. 133 (2003, 15. novembris), 8. lpp.: foto

   Salas pagasts iegūst balvu par sakoptākajiem ceļiem : [par Zemgales novada konkursa „Latvijas sakoptākais pagasts” rezultātiem] / Ilze Kalniņa // Brīvā Daugava.- Nr. 90 (2003,  7. augusts), 1. lpp.

   Salas „Pastalnieki” koncertēja Vācijā : [par Salas pagasta kultūras nama bērnu deju ansambļa „Pastalnieki” piedalīšanos koru festivālā Vācijā Halles pilsētā] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 59 (2003, 24. maijs), 6. lpp.

   Salas pašvaldību vaino negodīga konkursa rīkošanā : [par izsludināto konkursu Salas vidusskolas renovācijai] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 5 (2003, 14. janvāris), 2. lpp.

   Salas peldbaseins var cerēt uz remontsezonu : [par peldbaseina remontu  / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 97 (2004, 26. augusts), 2. lpp.

   Salā pulcējas piedzīvojumu mīļotāji : [par starptautiskajām piedzīvojumu sacīkstēm „VX Zemgale 2003”] / Pēteris Drivinieks // Brīvā Daugava.- Nr. 116 (2003, 7. oktobris), 1., 6.  lpp.: foto

   Salā sacenšas jaunie peldētāji : [par sacensībām Salas peldbaseinā] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 37 (2003, 29. marts), 1. lpp.: foto

   Skolotāji iztur pārbaudījumu : [par skolotāju dienas norisēm Biržu pamatskolā] // Brīvā Daugava .- Nr. 126 (2003, 3. oktobris), 4. lpp.

   „Trīs zvaigznes” pulcēs mūziķus no dažādiem novadiem : [par Vitauta Nenišķa piemiņai veltīto festivālu salas kultūras namā] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 125 (2002, 29. oktobris), 6. lpp.

   Vācu delegācija viesojas Salā : [par Kaufangenas (Vācija) draudzes locekļu viesošanos Salas pagastā] / Inese Zone // Brīvā Daugava.- Nr. 96 (2004, 24. augusts), 1. lpp.

  Vēlreiz par Biržu baznīcu: dievnama turpmākais liktenis joprojām neskaidrs : /Aija Valdmane // Brīvā Daugava.- Nr. 109 (2003, 2 . septembris), 3. lpp.: foto

   Ziemas sajūtas fotoiztādē : [par fotogrāfes Daigas Kalniņas fotoiztādi Salas pagasta bibliotēkā] / J . Jurgevičs // Brīvā Daugava .- Nr. 9 (2002, 22. janvāris), 6. lpp.:  foto