Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Informācija

  
    Uzņemšana
   
Programmas

    Stundu saraksts

    Individuālais darbs
 
   Ārpusstundu nodarbības

    Projekti
    Comenius programma

    Skolēnu individuālā mobilitāte
   Erasmus+
   
 

  Uzņemšana

Salas vidusskola uzņem skolēnus visās klašu grupās no 1. - 12.klasei
tel. 65237780, e-pasts: admin@salas.lv

Pieteikšanās kārtība 1.klasei
Iesnieguma veidlapa un pielikums 
Atvērto durvju diena pamatskolas un vidusskolas skolēniem
Atvērto durvju diena 1.klases skolēniem

Par rezultatīvu darbu skola vairākkārtīgi apbalvota ar Draudzīgā aicinājuma balvām, mācību programmas īsteno atbildīgs, atsaucīgs un kvalificēts pedagoģiskais kolektīvs. 2016.gadā saņemta akreditācija uz maksimālo iespējamo termiņu – 6 gadi.

Pateicoties Salas novada pašvaldības finansējumam, Salas vidusskola nodrošina:

 

 

 

 

 


 

 

Transporta izdevumu kompensāciju.

Transporta izdevumi tiek kompensēti visiem Salas vidusskolas skolēniem neatkarīgi no deklarēšanās vietas (gan sabiedriskais transports, gan privātais).

uz sākumu>>

 

 

Stimula stipendijas labākajiem 9.-12.klašu skolēniem.

Katru mēnesi deviņiem 9.-12. klases skolēniem pēc skolas komisijas lēmuma tiek piešķirta stipendija - 15 eiro.

 

uz sākumu>>

 

B kategorijas autovadītāju apmācību.

Pašvaldība apmaksā gan teorijas apguvi un braukšanas iemaņu apgūšanu, gan arī dokumentu noformēšanu un pirmās palīdzības kursus. Salas vidusskola sadarbojas ar SIA „Autoprofs”.

uz sākumu>>

 

 

Peldētprasmju apmācību.

2.-4.klašu skolēnu peldētprasmju apmācība norit sadarbībā ar Citrus SPA.

uz sākumu>>

 

 

 Iespēju apgūt mākslas un mūzikas skolas un sporta skolas programmas.

Salas vidusskolā atvērta Viesītes Mūzikas un mākslas skolas mākslas klase un divas Sēlijas Sporta skolas klases. Norit darbs pie Viesītes Mūzikas un mākslas skolas mūzikas klases atvēršanas.

uz sākumu>>

 

 

·         Daudzveidīgu interešu izglītību un fakultatīvās nodarbības.

Skolā darbojas 14 veidu interešu izglītības grupas, piedāvājam tehniskās jaunrades, mūzikas, mākslas, sporta, drošības nodarbības, kā arī fakultatīvās nodarbības – mūzikā un mākslā. Sadarbība notiek arī ar Salas Kultūras namu.

uz sākumu>>

 

 

·         Neformālās izglītības nodarbības vecākiem un skolas darbiniekiem.

Salas vidusskolas direktore un skolotāji vada bezmaksas nodarbības angļu valodā, mākslā un sportā.

uz sākumu>>

 

 

·         Iespēju piedalīties starptautiskos projektos.

Skola īsteno mobilitātes projektu ar Vāciju, regulāri tiek piesaistīts finansējums pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei ar ERASMUS + finanšu instrumenta atbalstu.

uz sākumu>>

 

 

Drošu skolas vidi.

Visā skolas apkārtnē jau tiek veikta videonovērošana. Ieeja skolā pa visām 3 ārdurvīm ir elektroniska. Pie ārdurvīm ierīkota zvana poga un arī audio domofoni, ko apkalpo skolas dežurante.

uz sākumu>>

 

 

Atbalstu trūcīgajām, maznodrošinātajām un sociālā riska ģimenēm.

Tiek nodrošinātas brīvpusdienas, pabalsti 1.klasei, gatavojoties uz 1.septembri, tāpat pabalsti mācību līdzekļu iegādei un izlaidumiem.

uz sākumu>>