Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Informācija

   
    Uzņemšana
   
Mācību programmas

 
   Stundu saraksts
   
Individuālais darbs
 
   Ārpusstundu nodarbības
    Projekti

   Comenius programma
    Skolēnu individuālā mobilitāte

   Erasmus+


 

  2018./2019. mācību gads 
 

  

1. - 4.kl. stundu saraksts

5. - 12.kl. stundu saraksts