Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Informācija

  
    Uzņemšana
   
Mācību programma
    Stundu saraksts

    Individuālais darbs
 
   Ārpusstundu  nodarbības
   Projekti
   Comenius programma
    Skolēnu individuālā mobilitāte

    Erasmus+


 

 


Interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību saraksts

 

2017./2018. māc. gads 

                  PIRMDIENA                 

Nodarbība

Klašu grupa

Pedagogs

Laiks

Telpa

Muzicējam kopā

2. – 12.

I.Gaidele

7.50

306.

Vokālā studija

1. – 12.

I.Gaidele

13.00

306.

Koris „Dominante”

5. – 9.

I.Gaidele

13.50

306.

Raibie spārni

3. - 4.

D.Tropa

13.50

1.

Raibie spārni

5. - 9.

D.Tropa

14.40

1.

Dabaszinātņu atklājumos

9. – 12.

D.Sondore

14.40

   304.

Jauniešu vokālais ansamblis 8. – 12.

I.Gaidele

15.25

306.

                  


                       OTRDIENA
     
          

Nodarbība

Klašu grupa

Pedagogs

Laiks

Telpa

Koris „Cīrulēni”

2. – 4.

I.Gaidele

7.50

mazā skola

Bioloģija nākotnei

7. - 9.

P.Stirna

7.50

203.

Koris

1.

I.Gaidele

12.10

m.sk.

Datorika

4.

V.Rudzīte

13.00

207.

Sporto visa klase

3.

V.Grandāns

13.00

sp.z.

Raibie spārni

1. - 2.

D.Tropa

13.50

1.

Kokapstrāde

4. – 7.

V.Lavrinovičs

13.50

7.

Sporta spēles

5. – 12.

V.Grandāns

14.40

sp.zāle

Koris „Dominante”

5. – 9.

I.Gaidele

14.40

306.

Novadpētnieki

6. – 9.

P.Stirna

14.40

sk. muzejs

Jauniešu vokālais ansamblis

8. – 12.

I.Gaidele

15.25

306.

                   

 

                       TREŠDIENA              

Nodarbība

Klašu grupa

Pedagogs

Laiks

Telpa

Muzicējam kopā

2. - 12.

I.Gaidele

7.50

306.

Kustību rotaļas

1.

V.Grandāns

13.00

sp.zāle

Sporto visa klase

4.

P.Krastiņš

13.00

sp.z.

Peldēšana

2. - 4.

V.Grandāns

14.30

peldbaseins

Eiropas klubs „ES SVeiks”

7. - 12.

I.Sauska

14.40

107.

Jaunie satiksmes dalībnieki

5. – 8.

E.Briška

15.00

115.

Veselība. Daba. Sports.

3. - 12.

P.Krastiņš

16.00

sp.z.

 

                       CETURTDIENA                

Nodarbība

Klašu grupa

Pedagogs

Laiks

Telpa

Koris „Dominante”

5. – 9.

I.Gaidele

7.50

306.

Sporto visa klase

3.

V.Grandāns

13.00

sp.z.

Raibie spārni

5. - 9.

D.Tropa

13.50

1.

Datorika

4.

V.Rudzīte

13.50

207.

Lidmodeļu skola

4. – 7.

V.Lavrinovičs

13.50

7.

Skaņu darbnīca

1. - 12.

I.Gaidele

14.40

306.

Sporta spēles

5. - 12.

V. Grandāns

14.40

sp.zāle

                      

 

                 PIEKTDIENA                 

Nodarbība

Klašu grupa

Pedagogs

Laiks

Telpa

Korigējošā vingrošana

1. - 12.

P.Krastiņš

7.50

sp.zāle

Bioloģija nākotnei

7. - 9.

P.Stirna

7.50

107.

Skaņu darbnīca

1. - 12.

I.Gaidele

7.50

306.

Radīsim lasītprieku

7. - 9.

A.Zvirgzda

13.00

202.

Vides izglītība

3.

I.Beļauniece

13.00

 

Koris „Cīrulēni”

2. – 4.

I.Gaidele

13.00

mazā skola

Dabaszinātņu atklājumos

9. – 12.

D.Sondore

13.50

304.

Novadpētnieki

6. – 9.

P.Stirna

13.50

sk. muzejs

Vokālā studija 1. – 12.

I.Gaidele

13.50

306.
Jauniešu vokālais ansamblis

8. – 12.

I.Gaidele

14.40

306.

  Jaunie dīdžeji un

   apskaņošana

7. - 12.

A. Grāmatnieks

15.00

mazā skola

   uz sākumu