Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Informācija

  
    Uzņemšana
    Mācību programmas

    Stundu saraksts
    Individuālais darbs
 
   Ārpusstundu nodarbības

    Projekti
    Comenius programma
    Skolēnu individuālā mobilitāte

    Erasmus+
  

 
  

 

 

 


 


APSTIPRINĀTS ar Salas vidusskolas direktores 01.09.2017. rīkojumu Nr.1-20/18

            Individuālā darba grafiks 2017./2018. mācību gadam             

Mācību priekšmets

Pedagogs

Konsultāciju norises dienas

Telpa

Konsultāciju norises laiki

Angļu valoda

Bandere Valentīna

pirmdiena ceturtdiena

108

14.30 – 16.30

14.00 - 15.08

Sauska Inese

otrdiena

ceturtdiena

107

13.00 – 14.55

14.30 - 15.44

Krievu valoda

Maurāne Ingrīda

pirmdiena

trešdiena

307

13.50 – 14.52

14.40 - 15.41

Vācu valoda

Jēkabsone Dace

trešdiena

208

14.30 - 15.20

Matemātika

Briška Elita

trešdiena

115

14.450 - 16.45

Titova Ilze

pirmdiena

trešdiena

ceturtdiena

209

14.36 – 15.35

14.35 – 15.55

13.45 -16.06

Fizika

Grāmatnieks Agris

trešdiena

303

14.30 - 15.33

Nekozs Andrejs

ceturtdiena

15.20 – 15.46

Informātika

Rudzīte Vija

trešdiena

207

15.20 - 16.21

Latvijas un pasaules vēsture

Vītiņa Lāsma

pirmdiena

 

ortdiena

trešdiena

210

8.00 - 8.30

14.30 – 15.07

8.00 - 8.30

8.00 - 8.30

Ķīmija, bioloģija, veselības mācība

Sondore Daina

ceturtdiena

piektdiena

304

7.30 – 8.25

7.35 – 8.26

Sociālās zinības, bioloģija, dabaszinības

Stirna Pārsla

trešdiena

203

7.50 – 8.30

13.50 – 14.50

Sociālās zinības, ekonomika, ģeogrāfija

Ozoliņa Inga

otrdiena

ceturtdiena

piektdiena

309

7.50  - 8.20

15.30 – 16.20

14.50 – 15.26

Latviešu valoda un literatūra

Dubkeviča Valda

pirmdiena

otrdiena

308

14.00 - 16.13

14.00 – 15.00

Zvirgzda Anita

pirmdiena

trešdiena

202

13.40 – 15.402

14.30 – 15.19

Kozlāne Inta

pirmdiena

otrdiena ceturtdiena

112

14.00-15.00

7.50  - 8.20

7.50  - 8.24

Vizuālā māksla, kulturoloģija

Tropa Dace

otrdiena

ceturtdiena

 

piektdiena

1

14.00-14.54

7.50 - 8.30

13.00 – 13.40

13.00 – 13.40

Mājturība un tehnoloģijas

Jēkabsone Dace

ceturtdiena

30

13.40 - 14.29

Lavrinovičs Vitālijs

otrdiena

ceturtdiena

7

7.59 - 8.30

7.59 - 8.30

Mūzika

Ilze Gaidele

pirmdiena

ceturtdiena

piektdiena

306

36

15.25 – 16.08

15.25 – 16.25

15.25 – 16.05

Sports

Pēteris Krastiņš

otrdiena

piektdiena

Sporta zāle

7.45 – 8.30

7.45 – 8.30

Verners Grandāns

otrdiena

 

trešdiena

ceturtdiena

8.00 - 8.25

15.30 – 16.35

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

Sākumskola

Baumeistere Zanda

otrdiena

ceturtdiena

piektdiena

22

13.50 - 14.50

14.40 - 15.40

8.00 – 8.20

Martinsone Iveta

pirmdiena

trešdiena

 

ceturtdiena

23

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

13.50 – 14.23

13.50 – 14.50

Petrovska Liena

otrdiena trešdiena

27

12.50 - 13.51

12.00 - 13.00

Driviniece Irēna

pirmdiena

trešdiena

piektdiena

106

12.50 - 14.00

12.50 – 13.39

12.00 – 13.00

Alužāne Inga

ceturtdiena

piektdiena

203

8.11 – 8.30

8.10 – 8.30

 

 

                                                                                                                 Inga Alužāne,

                                                                     direktora vietnieks mācību jautājumos

                                                                                                      uz sākumu