Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Informācija

  
    Uzņemšana
    Mācību programmas

    Stundu saraksts

    Individuālais darbs
 
   Ārpusstundu nodarbības

    ERAF, ESF projekti
    Comenius programma

    Skolēnu individuālā mobilitāte
    Erasmus+
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

                 2011.-2013. Skola realizēja ES Mūžizglītības Comenius skolu
 daudzpusējās sadarbības projektu
‘A Short Movie from the Point View of Young Europeans’
 /„Īsa videofilma no jaunā Eiropieša redzes viedokļa”/

            http://eussmo.blogspot.com/

            http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_
           
base=2011-1-TR1-COM06-24080

           Prezentācija par projektu‘A Short Movie from the Point View of Young Europeans’  

                   Ir izveidots Facebook konts Comenius skolēniem Latvijā. Tā ir iespēja bijušajiem,
           esošajiem un topošajiem Comenius skolēniem dalīties pieredzē mobilitātes laikā.
                   Konts ir atrodams, ievadot FB "Comenius skolēni"
:

https://www.facebook.com/pages/Comenius-skol%C4%93ni/516322011742594            

                                                                                                      
                                                                                                   uz sākumu