Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Informācija

  
    Uzņemšana
    Mācību programmas

    Stundu saraksts

    Individuālais darbs
 
   Ārpusstundu nodarbības

    ERAF, ESF projekti
    Comenius programma
    Skolēnu individuālā mobilitāte

    Erasmus+
   

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


2013.-2014. gadā skola realizē ES Mūžizglītības programmas
Comenius apakšprogrammas aktivitāti
 „Skolēnu individuālā mobilitāte”

*Plašāka informācija par mobilitāti pieejama mājaslapas
 
www.viaa.gov.lv sadaļā „Comenius skolēnu individuālā mobilitāte”

     Prezentācija: IM „Comenius skolēnu individuālā mobilitāte...”

     ''Skolēnu individuālā mobilitāte'' 06.09.2013. sākusies:   lasi šeit >>
                                                                                             foto >>

     ''Skolēnu individuālā mobilitāte'' Salas vidusskolā turpinās”: lasi vairāk >>

    Čehu skolnieču uzņemšana Eiropas klubā „ES SVeiks!”: lasi šeit >>
                                                            
foto >>

    Čehu skolnieces Rīgā: foto šeit >>

      ''Skolēnu individuālajā mobilitātē” ieaistīto iebraucošo skolēnu un kontaktskolotāju
      sagatavošanas seminārs VIAA”
:

    http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/comenius/comenius_jaunumi/?    text_id=23738

       Raksts vietējā Jēkabpils novadu laikrakstā 'Brīvā Daugava''     lasi šeit >>                                                            
                                                                                                 

                                                                                                                uz sākumu