Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Vecākiem


    Skolas Padome
      Dokumenti
 

    

  
 

 

 

SKOLAS PADOME 2018./2019.m.g.

Sandra Lobeiko-Dominovska - skolas padomes priekšsēdētāja

Nr.

Vārds, uzvārds

Pārstāvētā klase

1.

Svetlana Podoba

1. klase

2.

Santa Līcīte

2. klase

3.

Inese Nenišķe

3. klase

4.

Elita Gorbačova

4. klase

5.

Līga Vietniece

5.klase

6.

Sandra Pelše

6.klase

7.

Evita Čakstiņa

7.klase

8.

Jolanta Taškāne

8. klase

9.

Ingūna Savicka 9. klase

10.

Sandra Lobeiko-Dominovska 9. klase

11.

Indra Grigorjeva 10. klase

12.

Irēna Gruzniņa

11. klase

13.

Māris Lācītis

12. klase

14.

Emīls Oto Ģipters

līdzpārvalde, 9. klase

15.

Marika Taškāne,

līdzpārvalde, 12.klase

16.

Ingrīda Maurāne

skola

17. Elita Briška skola

18.

Ēvalds Stalidzāns

novada dome

19.

Sanita Madalāne

direktore