Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Vecākiem


    Skolas Padome
      Dokumenti
 

    

  
 

 

 

SKOLAS PADOME 2017./2018.m.g.

Sandra Lobeiko-Dominovska - skolas padomes priekšsēdētāja

Nr.

Vārds, uzvārds

Pārstāvētā klase

1

Santa Līcīte

1. klase

2

Inese Nenišķe

2. klase

3

Aleksandrs Grigorjevs

3. klase

4

Līga Vietniece

4. klase

5

Sandra Pelše

5.klase

6

Evita Čakstiņa

6.klase

7

Jolanta Taškāne

7.klase

8

Sandra Lobeiko-Dominovska

8. klase

9

Ingūna Savicka

8. klase

10

Indra Grigorjeva

9. klase

11

Vēsma Pūdāne

10. klase

13

Māris Lācītis

11. klase

  Sandra Volfa

12. klase

14

Elīna Lacare

līdzpārvalde, 12.klase

15

Ingrīda Maurāne, Elita Briška

skola

16

Ēvalds Stalidzāns

novada dome

17

Sanita Madalāne

direktore