Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                             Skola šodien

   
    Aktualitātes
 
   Mēneša plāns
   
Pasākumi, foto
   
Foto par skolu
 
   Skolas himna

  

 

 

 

 

 

 


 
     janvāris

24.12.2018.-06.01..2019.

Ziemas brīvdienas

03.01., plkst.10.00, 208.kab.

Kultūras un mākslas jomas Mk sēde

03.01., Iecava

Vieslekcija “Ceļā uz kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu Salas vidusskolā”. Sadarbības vizīte (S.Madalāne)

04.12., plkst.10.00, mazajā skolā

Sēlijas novadu skolu darba grupas diskusija

07.-31.01.

Pētnieciskais darbs “Cik es 2018. gadā izmaksāju saviem vecākiem?”, 5., 9., 10., 11., 12. klase. (E.Briška)

07.01., plkst.8.25., Salas vsk.muzejā

Muzejstunda un izstādes “Eņģeļi” apmeklējums:

1.stunda   4.klase

2.stunda   3.klase

08.01., plkst.11.35, 101.kab.

Stipendiju piešķiršanas sēde (I.Alužāne)

08.01.

Sākumskolas skolotāju tikšanās

08.01., plkst.14.30, 202.kab.

Valodu Mk sanāksme

09.01., plkst.17.00, 114.kab.

"English for you-4". Pieaugušo neformālās izglītības nodarbība angļu valodā. (S.Madalāne)

09.01., plkst.18.00, 107.kab.

Erasmus + Somojas vizītes darba grupas sanāksme (I.Sauska, E.Kakarāne)

10.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Krievu valodas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Mūsdienu stundas modelēšana”

10.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Literārā konkursa „Lasītprieks” darba grupas sanāksme

11.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde vēsturē 9. klašu skolēniem (L.Vītiņa)

14.01.-14.02., mazā skola

Salas vidusskolas absolventes Ingas Āriņas radošo darbu izstāde “Ieklausoties sirdsbalsī”

14.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.kl. (A.Zvirgzda, I.Kozlāne)

15.12.

VPD reģistrācija VPIS sistēmā  (I.Alužāne)

15.01., plkst.15.30, 114.kab.

MP sēde (I.Alužāne)

16.01., plkst.10.00, Jēkabpils nov.sēžu zāleRīga

Jēkabpils nov.sēžu zāle Profesionālās pilnveides kursi “Metodiskā darba īstenošana izglītības iestādē, pilsētā, novadā” 3.nodarbība (I.Alužāne)

16.01., plkst.10.00, Jēkabpils vak.vsk.

Psihologu MA seminārs ‘Emocionālā līdzsvara saglabāšana kā profesionālā nepieciešamība’’

16.01., plkst.17.00, 114.kab.

"English for you-4". Pieaugušo neformālās izglītības nodarbība angļu valodā (S.Madalāne)

17.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ.

Bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību skolotāju seminārs “Efektīga mācību stunda dabaszinātnēs-skolēnu mācīšanās iedziļinoties-atgriezeniskās saites sniegšana, analīze.", 2.nod.

18.01., plkst.7.50, 203.kab.

RĪTA ERUDĪTS “ZEME” 8.-9. klases skolēniem (D.Sondore, I.Ozoliņa, P.Stirna)

18.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ.

Olimpiāde fizikā (tiešsaitē) 9.-12.kl. (A.Grāmatnieks)

18.01., plkst.14.00-17.00, 114.kab.

Pedagogu profesionālās pilnveides programma “Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda” 2.daļa (I.Alužāne, U.Dzērve)

19.-26.01., Somija

ERASMUS+ projekta mācību/ mācīšanās skolēnu mobilitāte Kauhajoki, Somijā (I.Sauska, E.Kakarāne)

23.01.

Eiropas savienības projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 10.-12.klase  (D.Jēkabsone, V.Bandere, E.Briška)

23.01., plkst.10.00, Ābeļu psk.

Volejbols 1999.-2002. g. dzim.jauniešiem un jaunietēm

23.01., plkst.17.00, 114.kab.

"English for you-4". Pieaugušo neformālās izglītības nodarbība angļu valodā (S.Madalāne)

24.01., plkst.14.00

Erudīts, 9.-12. klašu skolēniem un skolotājiem

28.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde latviešu valodā un literatūrā (tiešsaitē) 11.-12.kl. (I.Kozlāne)

29.01, plkst.150.30., 101.kab.

Vadības sēde

30.01., plkst.10.00, Ābeļu psk.

Volejbols  2005.-2006. g. dz. zēniem un meitenēm

30.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde angļu valodā 8.-9.kl. (1.kārta) (I.Sauska, V.Bandere)

30.01., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde ekonomikā (tiešsaitē) 10.-12.kl.

30.01., plkst.17.00, 114.kab.

"English for you-4". Pieaugušo neformālās izglītības nodarbība angļu valodā (S.Madalāne)

31.01., plkst.13.00, maz.sk.zālē

Skatuves runas konkurss 1.-12.klasēm

                                                                                                                         uz sākumu