Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                             Skola šodien

   
    Aktualitātes
 
   Mēneša plāns
   
Pasākumi, foto
   
Foto par skolu
 
   Skolas himna

  

 

 

 

 

 

 


 
     jūnijs

01.-02.06., Lietuva

7. un 8.klases ekskursija (E.Kakarāne, I.Titova, V.Grandāns)

03.06.

Eksāmens informātikā (V.Rudzīte)

04.06.

Eksāmens matemātikā 9.klasei (E.Briška)

04.06.

Klašu audzinātāju Kk sēde (E.Kakarāne)

04.05., Kalsnava Vācu valodas skolotāju profesionālās kompetences pilnveides izbraukuma seminārs

05.06.

CE bioloģijā (D.Sondore)

05.06., plkst.9.00-14.00, Aknīstes vsk.

Sēlijas novadu apvienības izglītības iestāžu konference"Praktiska pieeja mūsdienu izaicinājumiem izglītībā" (I.Alužāne, S.Madalāne)

06.06., plkst.10.00, Krustpils nov. Konferenču zālē

Integrācijas praktikums

06.06., plkst.17.00, mazās skolas zālē "Uzņemam skolēnus 1.klasē"- pirmā tikšanās (Z.Baumeistere)

07.06., plkst.10.00, Ābeļu psk.

Sporta skolotāju MA noslēguma seminārs

07.06., plkst.18.00, Salas KN

Izlaidums 12.klasei (I.Kozlāne, V.Bandere, E.Briška)

10.06.

Eksāmens ģeogrāfijā (I.Ozoliņa)

11.06.

Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasei (L.Vītiņa)

11.06., 114.kab.

Metodiskās padomes sēde (I.Alužāne)

11.06., plkst.13.30, Krustpils nov.konferenču zālē Novadu izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku mācību gada noslēguma pasākums

12.06.

Eksāmens ekonomikā 11.klasei (I.Ozoliņa)

13.06., plkst.18.00, Salas KN

Izlaidums 12.klasei (I.Kozlāne, I.Titova)

14.06., 114.kab.

Pedagoģiskās padomes sēde (I.Alužāne)

20.06., plkst.10.00-16.45, Krustpils nov. Konferenču zālē

Apmācības izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem

                                                                                                                         uz sākumu