Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                             Skola šodien

   
    Aktualitātes
 
   Mēneša plāns
   
Pasākumi, foto
   
Foto par skolu
 
   Skolas himna

  

 

 

 

 

 

 


 
     aprīlis

18.03.-18.04., skolas vēstures izpētes kabinets

Izstāde "Mājturība laika griežos" (P.Stirna)

01.-30.04.

Mācību stundu hospitācija valodu jomā (I.Alužāne)

01.-30.04.

“Trakais pavasaris viedtālrunī” (V.Rudzīte)

01.04.,Lielvārde

Mācību vizīte 5. klases skolēniem uz Lielvārdi, ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Pr.Nr.8.3.2.2./ 16/1/001 (E.Briška, P.Krastiņš, D.Ķiploka)

02.04., Lielvārde

Mācību vizīte 1. un 6. klases skolēniem uz Lielvārdi, ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Pr.Nr.8.3.2.2./ 16/1/001 (E.Briška, I.Martinsone, L.Vītiņa, I.Beļauniece)

02.04., plkst.15.00, 114.kab.

Atbalsta grupa 7.kl., 8.b kl. (S.Jaševa, E.Kakarāne, I.Titova

02.04., plkst.16.00-20.00, 210.kab. Autoapmācības nodarbība
02.04, plkst.17.00, 114.kab.

"English for you-4". Pieaugušo neformālās izglītības nodarbība angļu valodā (S.Madalāne)

03.04., plkst.10.00, Jēkabpils

Olimpiāde mājturībā 8.-9.kl.  zēniem (koks, metāls) (V.Lavrinovičs)

03.04., plkst.10.00, Jēkabpils

Olimpiāde mājturībā 5.-9.kl. (tekstiltehnoloģijas). (D.Jēkabsone)

03.04.

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9. un 5.-12. klašu koru konkurss, II kārta. (I.Gaidele)

03.04., plkst.16.00, 209.kab.

8. klases vecāku sapulce (V.Grandāns, I.Titova)

03.04., plkst.17.30, 1.kab. Lielvārde

Individuālās sarunas ar vecākiem 5.klase (D.Ķiploka)

04.04., plkst.10.00, Antūžu spec. internātpamatskola

Sēlijas novadu izglītības iestāžu atklātais lietpratības konkurss

04.04., plkst.16.00-20.00, 210.kab. Autoapmācības nodarbība
05.04., plkst.9.10, mazās skolas zāle

Mobīlais zināšanu ekspresis ar izzinošajām darbnīcām (I.Alužāne)

05.04., plkst.10.00, Jēkabpils

Konkurss angļu valodā 5.kl. (I.Sauska)

05.04., plkst.10.00-14.00, Jēkabpils

Seminārs angļu valodas skolotājiem

05.04., plkst.18.00, 210.kab.

Klases vakars “80-90 to gadu stilā” 6. klase (L.Vītiņa, I.Beļauniece)

08.04., Cēsis

Mācību vizīte 10.-12. klašu skolēniem uz Cēsu RTU filiāli, ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Pr.Nr.8.3.2.2./ 16/1/001 (E.Briška, S.Madalāne)

09.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

“Pirmās palīdzības pamatzināšanas” (A progr.)

09.04., plkst.11.40, 101.kab.

Stipendiju piešķiršanas sēde (I.Alužāne)

09.04., plkst.16.00-20.00, 210.kab. Autoapmācības nodarbība
9.-13.04. E prasmju nedēļas nodarbības 3.-5.klašu skolēniem. Prezentāciju veidošana VOKI vietnē (V.Rudzīte)
10.04., Rīga Mežaparks

Jaunatnes orientēšanās svētki (P.Krastiņš)

11.04.

DD fizikā/ķīmijā 11.kl. (D.Sondore, A.Grāmatnieks)

11.04., Rēzekne

Skatuves runas konkurs (A.Zvirgzda)

11.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

“Skolotāja personiskā un profesionālā efektivitāte iekļaujošā mācību procesā”. (A progr.)

11.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Literārā pasākuma “Lasītprieks” darba grupas sanāksme 

11.04., plkst.16.00-20.00, 210.kab. Autoapmācības nodarbība
12.04., plkst.7.50, 203.kab.

Rīta erudīts 8.-9.kl. (I.Ozoliņa, P.Stirna, D.Sondore)

12.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Konkurss dabaszinībās 6.klasei (P.Stirna)

12.04., Rīga LU

Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference valstī (N.Baranova, V.Bandere, S.Madalāne)

12.04., plkst.11.00, Jēkabpils peldbaseins "Citruss"

Peldēšana

15.-30.04. Mākslas pulciņa “Raibie spārni” dekorācijas-izstāde sagaidot Lieldienas (D.Ķiploka)
16.04.

PPS “Cilvēks no STEM perspektīvas” (S.Jaševa, D.Sondore, V.Grandāns, I.Titova)

16.04., plkst.16.00-20.00, 210.kab. Autoapmācības nodarbība
16.04., plkst.17.00-18.30, 1.kab.

 Pieaugušo neformālā izglītība skolotājiem un vecākiem. Radošā darbnīca-Lieldienu apsveikumu gatavošana. (D.Ķiploka)

17.04., Viesītes vsk.

Fizikas diena

17.04., Jēkabpils 3.vsk.

Zēnu vokālistu konkurss (I.Gaidele)

17.04., plkst.14.00, pie Timsmales ezera

Orientēšanās (1999.-2010. g.dz.)

18.04.

Orientēšanās diena 5.-12.kl. (P.Krastiņš)

18.04., Rīga

Mācību vizīte 3. un 8. klases skolēniem uz Rīgas ZINNO un Kosmosa muzeju, ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Pr.Nr.8.3.2.2./16/1/001 (E.Briška, I.Titova, V.Grandāns, L.Petrovska)

18.04., plkst.17.00, 114.kab.

"English for you-4". Pieaugušo neformālās izglītības nodarbība angļu valodā (S.Madalāne)

23.04.

Skolēnu vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

23.04.

ESF projekts Nr.8.3.5.0./16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 8. klase (D.Ķiploka, I.Titova, V.Grandāns)

23.04., plkst.15.00, 114.kab.

Informatīvā sanāksme skolotājiem (S.Madalāne)

23.04., plkst.16.00-20.00, 210.kab. Autoapmācības nodarbība. 1.palīdzības kursi

24.04.

TIMSS 2019 pētījums (matemātika un dabas zinības) 4. kl. skolēniem. (E.Kakarāne, Z.Baumeistere, I.Alužāne)

24.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Krievu valodas MA skolotāju ideju tirdziņš ”Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstībā” (I.Maurāne)

24.04., Jēkabpils "Mežaparks"

Pavasara kross

24.04., plkst.17.00, 114.kab.

"English for you-4". Pieaugušo neformālās izglītības nodarbība angļu valodā (S.Madalāne)

25.04., Tadenava

Lasīšanas pasākuma “Lasītprieks” noslēgums. (E.Kakarāne, D.Ķiploka)

25.04., Krustpils psk.

Dagdas nov. Izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs

25.04. Seminārs-apmācība psihologiem
25.04., plkst.15.00, CSDD Interešu pulciņa "Jaunie satiksmes dalībnieki" velo eksāmens CSDD (I.Beļauniece)
25.04., plkst.16.00-20.00, 210.kab. Autoapmācības nodarbība
26.04.

ESF projekts Nr.8.3.5.0./ 16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 9. klase (I.Kozlāne)

26.04., Bebrenes PV

Sēlijas novada skolu 1. - 4.kl.pasākums “Pavasara iečivināšana” (I.Alužāne, L.Petrovska)

26.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

“Pirmās palīdzības pamatzināšanas” (A progr.)

26.04., Lielvārde

Mācību vizīte 4. klases skolēniem uz Lielvārdi, ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Pr.Nr.8.3.2.2./ 16/1/001 (E.Briška, Z.Baumeistere)

26.04., Rites psk. Sēlijas novadu izglītības iestāžu atklātais lietpratības konkurss IP 21015611 skolēniem. (I.Alužāne, D.Ķiploka)
26.04., Aizkraukles nov.ģimnāzija

Ekoskolas forums “5. vilnis” 8. klases pārstāvji (I.Ozoliņa, S.Madalāne)

26.04., Cēsis

Profesionālo kompetenču pilnveides izbraukuma seminārs bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājiem

29.04., plkst.15.00, 114.kab. Interešu izglītības vadītāju sanāksme (I.Kozlāne)
30.04., plkst.15.00, 101.kab.

Vadības sēde (S.Madalāne)

30.04., plkst.16.00-20.00, 210.kab. Autoapmācības nodarbība

                                                                                                                         uz sākumu