Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
 
  Sasniegumi
2011./12.m.g.
                          2010./11.m.g.
                          2009./10.m.g.

                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.

                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

   Eiropas klubs "ES SVeiks"

 

 

 


Salas
vidusskolas 2007./2008.m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti

          

Rajonā

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Elīna

Balodīte

11.

bioloģija

1

D.Sondore

2.

Diāna

Berģe

12.

bioloģija

3

D.Sondore

3.

Santa

Balaša

12.

bioloģija

3

D.Sondore

4.

Ralfs

Liberts

1.

sk. runas konk.

1

M.Konstantinova

5.

Madara

Briška

4.

sk. runas konk.

1

L.Petrovska

6.

Rūdolfs

Studāns

4.

sk. runas konk.

1

L.Petrovska

7.

Marika

Taškāne

1.

sk. runas konk.

2

M.Konstantinova

8.

Rūdis

Upmalis

2.

sk. runas konk.

2

I.Martinsone

9.

Andra

Uzoliņa

4.

sk. runas konk.

2

L.Petrovska

10.

Toms Kozlāns

10.

sk. runas konk.

2

V. Dubkeviča

11.

Ieva Šimanska

10.

sk. runas konk.

2

V. Dubkeviča

12.

Matīss Ločmelis

11.

sk. runas konk.

1

I. Kozlāne

13.

Roberts Bušs

11.

sk. runas konk.

2

I. Kozlāne

14.

Lauma Ziediņa

11.

sk. runas konk.

2

I. Kozlāne

15.

Lāsma Vjatere

12.

sk. runas konk.

1

V. Dubkeviča

16.

Laine Vītoliņa

12.

sk. runas konk.

1

V. Dubkeviča

17.

Sanita Svederska

12.

sk. runas konk.

2

V. Dubkeviča
18. Viktorija Holodoviča 8. bioloģija 2 P.Stirna
19. Kristaps Narels 8. bioloģija 2 P.Stirna
20. Veronika Holodoviča 8. bioloģija 3 P.Stirna
21. Egīls Ginters 10. vācu valoda 3 D.Jēkabsone
22. Laine Vītoliņa 12. vācu valoda A D.Jēkabsone
23. Artūrs Dauģis 12. angļu valoda A V.Bandere
24. Dainis Berģis 12. mājturība un tehn. 3 V.Lavrinovičs
25. 12.kl. komanda vācu val.konkurss 1 D.Jēkabsone
26. 9.-10.kl. komanda vācu val.konkurss 2 D.Jēkabsone
27. Ligita Jablonska 8. latv.val. un literatūra 3 I.Kozlāne
28. Raivis Liberts 9. fizika 3 A.Grāmatnieks
29. Liene Krūmiņa 8. mājturība un tehn. A S.Varkale
30. Jānis Smilga 9.b informātika 1 V.Rudzīte
31. Edgars Kakarāns 8.a informātika A V.Rudzīte
32. Gatis Kļaviņš 11. ģeogrāfija 2 I.Ozoliņa
33. Lāsma Parage 11. ģeogrāfija 2 I.Ozoliņa
33. Jānis Smilga 9.b matemātika 2 V.Jakovele
34. Santa Krasovska 12. krievu valoda 3 I.Maurāne
35. Sanita Svederska 12. krievu valoda A I.Maurāne
36. Frīdis Lūks 1. vizuālā māksla 2 K.Guļajevska
37. Rūdolfs Studāns 4. vizuālā māksla 3 K.Guļajevska
38. Intars Cipruss 6. vizuālā māksla A K.Guļajevska
39. Emīls Feldmanis 5. matemātika A E.Briška
40. Armīns Dauģis 8.b vizuālā māksla 2 K.Guļajevska
41. Kristaps Maurāns 12. vizuālā māksla A K.Guļajevska
42. Agnese Grandāne 9. bioloģija 1 P.Stirna
43. Diāna Staka 9. bioloģija 2 P.Stirna
44. Ainis Elksnis 9. ķīmija 2 D.Sondore
45. Intars Cipruss 6.b mājturība 2 V.Lavrinovičs
46. Agnese Grandāne 9. konk."Pazīsti savu organismu"' 1 P.Stirna
47. Elīna Balodīte 11. konk."Pazīsti savu organismu"' 1 D.Sondore
48. Diāna Berģe 12. konk."Pazīsti savu organismu"' 2 D.Sondore
49. Dairis Jakubovskis 4. konk. "Esi drošs" 3 L.Petrovska
50. Ričards Turlajs 6.a konk. "Tu esi Latvija" 1 A.Zvirgzda
51. Valdis Vizulis 6.a konk. "Tu esi Latvija" 2 A.Zvirgzda
52. Evija Paslauska 6.b konk. "Tu esi Latvija" 2 V.Dubkeviča
53. Artūrs Daniļēvičs 8.b konk. "Tu esi Latvija" 1 I.Kozlāne
54. Elita Apīne 9. konk. "Tu esi Latvija" 2 A.Zvirgzda
55. Andris Grīnvalds 9. konk. "Tu esi Latvija" 1 A.Zvirgzda
56. Linards Vasiļjevs 2. zēnu-vokālistu konkurss 2 R.Jakovļeva
57. Ralfs Liberts 2. zēnu-vokālistu konkurss 2 R.Jakovļeva
58. Valdis Vizulis 6.a dabaszinību konkurss 3 P.Stirna
59. Raivis Liberts 9. angļu val. 1 V.Bandere
60. Andris Grīnvalds 9, angļu val. 3 I.Sauska
61. 7.kl.komanda vācu valodas konkurss 1 D.Jēkabsone
62. Gatis Laizāns 6.a "Lasītprieks"' 1 E.Kakarāne
63. Madara Briška 4. latviešu valoda A L.Petrovska
64. Madara Briška 4. konkurss "Balsis" 1 R.Jakovļeva
65.

M.Briška un R.Studāns

4. konkurss "Balsis" 1 R.Jakovļeva
66. L.Krūmiņa un J.Purens 8.b konkurss "Balsis" 2 E.Balode
67. vsk. jauktais ansamblis konkurss "Balsis" 2 R.Jakovļeva
68. 2.kl.zēnu ansamblis konkurss "Balsis" 2 R.Jakovļeva
69. 5.-9.klašu koris koru skate "Dziesmai būt" 1 E.Balode
70. 11.klases komanda konkurss veselības mācībā 1 D.Sondore
71. Agnese Grandāne 9. "Vai tu pazīsti ārstniecības augus" 1 P.Stirna
72. Viktorija Holodoviča 8. "Vai tu pazīsti ārstniecības augus" 1 P.Stirna

                  

Novadā

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Andris Grīnvalds 9. konk. "Tu esi Latvija" A A.Zvirgzda

2.

Laine Vītoliņa 12. konk. "Tu esi Latvija" 2 V.Dubkeviča

3.

Ralfs Liberts 1. konk. "Tu esi Latvija" A M.Konstantinova
4. Jānis Smilga 9.b matemātika 1 V.Jakovele
5. Valdis Vizulis 6.a matemātika 1 D.Upeniece
6. Jānis Briška 8.a matemātika A V.Jakovele
7. Raivis Liberts 9. angļu valoda A V.Bandere


 

Valstī

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Agnese Grandāne 9. bioloģija 2 P.Stirna
2. Elīna Balodīte 11. bioloģija 3 D.Sondore
3. Diāna Berģe 12. bioloģija A D.Sondore
4. Jānis Smilga 9.b matemātika 2 V.Jakovele
5. Elīna Balodīte 11. "Vai tu pazīsti savu organismu" A D.Sondore
6. Jānis Smilga 9.b matemātikas atklātā olimpiāde 2 V.Jakovele

A - atzinība  

Informāciju apkopoja Ēriks Spuriņš,
dir.vietnieks mācību darbā