Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
 
 
Sasniegumi 2011./12.m.g.
                          2010./11.m.g.

                          2009./10.m.g.

                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

   Eiropas klubs "ES SVeiks"

 

 

 


Salas
vidusskolas 2008./2009.m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti

          

Rajonā

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Madara

Linde

8

Vācu valoda

1

D.Jēkabsone

2.

Sintija

Brūvere

8

Vācu valoda

1

D.Jēkabsone

3.

Egīls

Ginters

11

Vācu valoda

2

D.Jēkabsone

4.

Andris

Vališins

12

Vācu valoda

A

D.Jēkabsone

5.

Sintija

Brūvere

8

Bioloģija

3

P. Stirna

6.

Madara

Linde

8

Bioloģija

3

P. Stirna

7.

Rūta

Balaša

8

Bioloģija

A

P. Stirna

8.

Kristaps

Narels

9

Bioloģija

3

P. Stirna

9.

Viktorija

Holodoviča

9

Bioloģija

3

P. Stirna

10.

Veronika

Holodoviča

9

Bioloģija

A

P. Stirna

11.

Agnese

Grandāne

10

Bioloģija

2

P. Stirna

12.

Elīna

Balodīte

12

Bioloģija

A

D.Sondore

13.

Edgars

Kakarāns

9

Mājturība

3

V.Lavrinovičs

14.

Lauma

Kalniņa

6

Mājturība

A

S.Varkale

15.

Jānis

Briška

9

ķīmija

1

D.Sondore

16.

Edgars

Kakarāns

9

ķīmija

1

D.Sondore

17.

Jurģis

Grandāns

8

Latv.val.un lit.

3

J.Riška

18.

Jurģis

Grandāns

8

Vācu val.

3

D.Jēkabsone

19.

Sintija

Brūvere

8

Vācu val.

1

D.Jēkabsone

20.

Madara

Linde

8

Vācu val.

1

D.Jēkabsone

21.

Rūdis

Upmalis

3

Skatuves runas konkurss

2.pakāpe

M.Konstantinova, I.Martinsone, V.Dubkeviča, A.Zvirgzda

22.

Ralfs

Liberts

2

1.pakāpe

23.

Dāvis

Zaikovskis

3

1.pakāpe

24.

Evija

Žagare

3

2.pakāpe

25.

Elita

Apīne

10

1.pakāpe

26.

Ieva

Šimanska

11

1.pakāpe

27.

Linda

Jablonska

11

1.pakāpe

28.

Madara

Briška

5

1.pakāpe

29.

Rūdolfs

Studāns

5

1.pakāpe

30.

Ričards

Turlajs

7

2.pakāpe

31.

Jānis

Briška

9

2.pakāpe

32.

Jānis

Briška

9

vēsture

2

Ē.Spuriņš

33.

Kristaps

Narels

9

vēsture

A

Ē.Spuriņš

34. Gatis Laizāns

7

Angļu val.

A V.Bandere
35. Lauris Podnieks

10

Matemātika

3 E.Briška
36. Edgars Kakarāns

9

Informātika

1 V.Rudzīte
37. Annija Kakarāne

10

Vizuālā māksla

1 K.Guļajevska
38. Kārlis Sondors

9

Vizuālā māksla

3 K. Guļajevska
39. Viktorija Holodoviča

9

Vai tu pazīsti ārstn. augus? 3 P. Stirna
40. Kristaps Narels

9

Vai tu pazīsti ārstn. augus? A P. Stirna
41. Rūdolfs Studāns

5

Vai tu pazīsti ārstn. augus? A P. Stirna
42. Lāsma Parege

12

Ģeogrāfija 1 I. Ozoliņa
43. Raivis Liberts

10

Ģeogrāfija A I. Ozoliņa
44.

Lāsma

Balode

6

Dabaszinību konkurss

2

P.Stirna

45.

Melita

Rozentāle

6

Dabaszinību konkurss

3

P.Stirna

46.

Signija

Guļajevska

6

Vācu val.konkurss

1

D.Jēkabsone

47.

Sidnejs

Dekšņa

7

Vācu val.konkurss

3

D.Jēkabsone

48.

Intars

Cipruss

7

Vācu val.konkurss

3

D.Jēkabsone

49

Evija

Paslauska

7

Vācu val.konkurss

3

D.Jēkabsone

50.

Emīls

Feldmanis

6

Mājturība

2

V.Lavrinovičs

51.

Artūrs

Feldmanis

8

Mājturība

2

V.Lavrinovičs

52.

Egija

Paslauska

4

Sociālās zinības

3

I.Driviniece

53.

Linda

Kalniņa

4

Latviešu valoda

A

I.Driviniece

54.

Lāsma

Parage

11

Skolēnu ZPD lasījumi

A

I.Ozoliņa

55.

Toms

Kozlāns

11

Skolēnu ZPD lasījumi

3

I.Ozoliņa

56.

Rudolfs

Studāns

5

 

Konkurss „Balsis”

 

1.pakāpe R.Jakovļeva
57.

Madara

Briška

5

58. Zēnu ansamblis

3

59. Jauniešu vokālais ansamblis   2.pakāpe
60. Deivids Sūcis 3

„Aiviekstes lakstīgalas”

2

         

Novadā

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Jānis

Briška

9

Zemgales novada matemātikas olimpiāde 3

V.Jakovele

2.

Rūta

Balaša

8

A

I.Kuzmova

3.

Valdis

Vizulis

7

A

V.Jakovele


 

Valstī

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Jānis

Briška

9

ķīmija

1- zelta medaļa

D.Sondore

2.

Edgars

Kakarāns

9

mājturība

2- sudraba medaļa

V.Lavrinovičs

3.

Edgars

Kakarāns

9

ķīmija

atzinība

D.Sondore

A - atzinība  

Informāciju apkopoja Inga Alužāne,
dir.vietnieks mācību darbā