Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
  
Sasniegumi 2011./12.m.g.
                         
2010./11.m.g.
                          2009./10.m.g.
                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

   Eiropas klubs "ES SVeiks"

 

 


Salas
vidusskolas 2009./2010.m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti

 

Valsts/-u olimpiādes

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Jānis

Briška

10

ķīmija

 1

D.Sondore

2.

Artūrs

Feldmanis

9

mājsaimniecība

2

V.Lavrinovičs

3.

Samanta Martuženoka

5

vizuālā māksla

3

K.Guļajevska

4.

Edgars

Kakarāns

10

ķīmija

 atzinība

D.Sondore

5.

Madara

Linde

9

bioloģija

atzinība

P.Stirna

6.

Jānis

Briška

10

Baltijas valstu olimpiāde ķīmijā,
(uz pasaules olimpiādi Jāpānā)

12

D.Sondore

          

Novadu olimpiādes

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Egīls

Ginters

12

vācu valoda

1
(uz valsti)

D.Jēkabsone

2.

Edgars

Kakarāns

10

informātika

1
(uz valsti)

V.Rudzīte

3.

Jānis

Briška

10

ķīmija

1
(uz valsti)

D.Sondore

4.

Madara

Linde

9

bioloģija

1
(uz valsti)

P. Stirna

5.

Jurģis

Grandāns

9

ķīmija

1
(uz valsti)

D.Sondore

6.

Samanta

Martuženoka

5

vizuālā māksla

1
(uz valsti)

K.Guļajevska

7.

Raivis

Liberts

11

ģeogrāfija

2
(uz valsti)

I.Ozoliņa

8.

Edgars

Kakarāns

10

Ķīmija

2
(uz valsti)

D.Sondore

9.

Sintija

Drozdova

9

bioloģija

2
(uz valsti)

P. Stirna

10.

Diāna

Staka

11

matemātika

3
(uz valsti)

E.Briška

11.

Edgars

Kakarāns

10

mājsaimniecība

3
(uz valsti)

V.Lavrinovičs

12.

Jānis

Briška

10

matemātika

3
(uz valsti)

E.Briška

13.

Agnese

Grandāne

11

bioloģija

1

P. Stirna

14.

Samanta

Martuženoka

5

matemātika

1

V.Jakovele

15.

Mārtiņš

Feldmanis

5

matemātika

1

V.Jakovele

16.

Annija

Kakarāne

11

vizuālā māksla

2

K.Guļajevska

17.

Kristaps

Narels

10

Bioloģija

2

D.Sondore

18.

Artūrs

Feldmanis

9

mājsaimniecība

2

V.Lavrinovičs

19.

Artūrs

Feldmanis

9

Ķīmija

2

D.Sondore

20.

Jurģis

Grandāns

9

vēsture

2

S.Puncule

21.

Lauma

Gruzniņa

6

vizuālā māksla

2

K.Guļajevska

22.

Agnese

Grandāne

11

ģeogrāfija

3

I.Ozoliņa

23.

Raivis

Liberts

11

angļu val.

3

V.Bandere

24.

Raivis

Liberts

11

kulturoloģija

3

S.Varkale

25.

Jānis

Briška

10

bioloģija

3

D.Sondore

26.

Rūta

Balaša

9

Bioloģija

3

P. Stirna

27.

Renāte

Gruzniņa

9

vizuālā māksla

3

K.Guļajevska

28.

Egija

Paslauska

5

matemātika

3

V.Jakovele

29.

Raivis

Liberts

11

BEP

A

I.Ozoliņa

30.

Lauris

Podnieks

11

angļu val.

A

V.Bandere

31.

Māra

Melančuka

10

mājsaimniecība

A

S.Varkale

32.

Kārlis

Sondors

10

mājsaimniecība A

V.Lavrinovičs

33.

Rūta

Balaša

9

matemātika

A

I.Kuzmova

 

Konkursi

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Nosaukums

Iegūtā vieta

Skolotājs

1

Jānis

Briška

10

Jauno ķīmiķu
konkurss

(individuālajās sacensībās)

 1

D.Sondore

2

Edgars

Kakarāns

10

atzinība

D.Sondore

3

Jānis

Briška

10

Jauno ķīmiķu
konkurss-valsts

(komandu sacensībās)

1.vieta un ceļojošais kauss

D.Sondore

4

Edgars

Kakarāns

10

5

Artūrs

Feldmanis

9.a

6

Jurģis

Grandāns

9.b

7 Agnese Grandāne

11

"Pazīsti savu organismu" 3 P.Stirna
8

Madara

Briška

6

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis"

1. un 2.

(uz vēsturisko novadu)

Ruta

Jakovļeva

9

Madara

Briška

6

2

Latgales novadā

10

Madara

Rūdolfs

Briška

Studāns

6

1

11

Imants

Šatohins

4

2

12

Rūdis

Upmalis

4

2

13

Deivids

Sūcis

4

2

14

Artis

Pastars

4

2

15

Krišjānis

Smilga

4

2

16

Maksims

Vlaščenkovs

4

2

17

Linards

Stolers

4

2

18

Liene

Krūmiņa

10

2

19

Jānis

Briška

10

2

20

Artūrs

Daņiļevičs

10

2

21

Sabīne

Kaņepa

12

 2

 

A - atzinība  

Informāciju apkopoja Inga Alužāne,
dir.vietnieks mācību darbā