Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
  
Sasniegumi 2011./12.m.g.
                          2010./11.m.g.

                         
2009./10.m.g.
                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

   Eiropas klubs "ES SVeiks"

 

 


  Salas vidusskolas skolēnu panākumi

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2010./2011. māc. gadā

 

reģionos, Valstī  un pasaulē

 

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Pasaules olimpiāde

Jānis Briška

11.klase

sudraba medaļa

Daina Sondore

Starptautiskā Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde

Jānis Briška

11.klase

7.vieta kopvērtējumā, gatavojas dalībai pasaules olimpiādē

Daina Sondore

Latvijas 52.valsts ķīmijas olimpiāde

Jānis Briška

11.klase

1.vieta

Daina Sondore

Jauno ķīmiķu konkurss

(valsts)

Edgars Kakarāns

11.klase

2.vieta

Daina Sondore

Jānis Briška

2.vieta 12.kl.grupā

Artūrs Feldmanis

10.klase

atzinība

Jurģis Grandāns

atzinība

Evija Burtina

Jurģis Grandāns

Jānis Briška

Edgars Kakarāns

9.klase

10.klase

11.klase

11.klase

1.vieta

skolu komandu konkursā

Matemātikas 61.valsts olimpiāde

Artūrs Feldmanis

10.klase

dalība

Elita Briška

Atklātā vizuālās mākslas olimpiāde (valsts)

Annija Kakarāne

12.klase

2.vieta

Dace Tropa

Bioloģijas 33.valsts olimpiāde

Agnese Grandāne

12.klase

dalība

Pārsla Stirna

Ričards Turlajs

9.klase

Santa Borisāne

11.klase

Daina Sondore

Kristaps Narels

11.klase

Latviešu valodas valsts  olimpiāde

Lāsma Balode

8.klase

dalība

Anita Zvirgzda

Atklātā 38.matemātikas olimpiāde (valsts)

Samanta Martuženoka

6.klase

dalība

Vineta Jakovele

Atklātā 7. mājturības un tekstila tehnoloģijunolimpiāde “Ūdens” (valsts)

Annija Kakarāne

12.klase

dalība

Solvita Varkale

Atklātā 7. mājturības olimpiāde (zēniem) (valsts)

Artūrs Feldmanis

10.klase

dalība

Vitālijs Lavrinovičs

Atklātā ķīmijas olimpiāde (valsts)

Jānis Briška

11.klase

1.rezultāts

Daina Sondore

Edgars Kakarāns

11.klase

2.rezultāts

Latvijas 35. SZPD konferencē – konkursā

Annija Kakarāne

12.klase

dalība

Edīte Kakarāne

DU skolēnu ZPD konkurss “Ceļā uz zinātni”

Kristīne Rjabceva

12.klase

1.vieta

Daina Sondore

Inta Ciprusa

1.vieta

Zemgales reģionālā skolēnu ZPD konference - konkurss

Annija Kakarāne

12.klase

2.vieta

Edīte Kakarāne

Bioloģijas konkurss “Pazīsti savu organismu” (valsts)

Agnese Grandāne

12.klase

3.vieta

Pārsla Stirna

Santa Borisāne

11.klase

3.vieta

Daina Sondore

Zemgales novada 10.matemātikas olimpiāde

(organizē  JVĢ)

Egija Paslauska

6.klase

1.vieta

Vineta Jakovele

Mārtiņš Feldmanis

2.vieta

Samanta Martuženoka

3.vieta

Vācu valoda – reģiona olimpiāde

Melita Rozentāle

8.klase

3.vieta

Dace Jēkabsone


Starpovadu
olimpiādēs un konkursos

(bij. Jēkabpils rajonā)

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Kristīgās mācības olimpiāde

Elizabete Balode

4.klase

atzinība

Anita Cīrule

Mājturības un kokapstrādes tehnoloģiju olimpiāde

Intars Cipruss

9.klase

atzinība

Vitālijs Lavrinovičs

Ķīmijas olimpiāde

Jānis Briška

11.klase

1.vieta

Daina Sondore

Edgars Kakarāns

11.klase

3.vieta

Artūrs Feldmanis

10.klase

2.vieta

Jurģis Grandāns

10.klase

3.vieta

Biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde

Jānis Briška

11.klase

3.vieta

Inga Ozoliņa

"Slāvu

kultūras svētki "

Linda Kalniņa

A. Muraško

Madara Briška

Aija Drozdova

6.klase

6.klase

7.klase

7.klase

Pateicība ar aktīvu dalību

Ingrīda Maurāne

Ģeogrāfijas olimpiāde

Madara Linde

10.klase

atzinība

Inga Ozoliņa

Angļu valodas olimpiāde

Raivis Liberts

12.klase

1.vieta

Valentīna Bandere

Vēstures olimpiāde

Raivis Liberts

12.klase

1.vieta

Silvija Puncule

Matemātikas olimpiāde

Ričards Turlajs

9.klase

2.vieta

Vineta Jakovele

Madara Pinte

9.klase

atzinība

S. Martuženoka

6.klase

3.vieta

Mārtiņš Feldmanis

6.klase

atzinība

Egija Paslauska

6.klase

atzinība

Artūrs Feldmanis

10.klase

2.vieta

Elita Briška

Kristaps Narels

11.klase

atzinība

Jānis Briška

11.klase

atzinība

Emīls Feldmanis

8.klase

atzinība

Ieva Streņģe

4.klase

atzinība

M. Konstantinova

Latviešu valodas olimpiāde

Lāsma Balode

8.klase

1.vieta

Anita Zvirgzda

Elīza Rēķe

4.klase

1.vieta

M. Konstantinova

Bioloģijas konkurss “Ieskaties dabā”

Sindija Streņģe

7.klase

3.vieta

Pārsla Stirna

Madara Briška

3.vieta

Liene Laizāne

atzinība

Melita Rozentāle

8.klase

atzinība

Lauma Kalniņa

2.vieta

Lāsma Balode

1.vieta

Bioloģijas konkurss “Pazīsti savu organismu”

Santa Borisāne

11.klase

2.vieta

Daina Sondore

Agnese Grandāne

12.klase

1.vieta

Pārsla Stirna

Sociālo zinību konkurss

Mārtiņš Frīdis Lūks

4.klase

2.vieta

M.Konstantinova

Bioloģijas olimpiāde

Kristaps Narels

11.klase

1.vieta

Daina Sondore

Santa Borisāne

11.klase

1.vieta

Jānis Briška

12.klase

3.vieta

Ričards Turlajs

9.klase

1.vieta

Pārsla Stirna

Valdis Vizulis

9.klase

3.vieta

Agnese Grandāne

12.klase

1.vieta

Vācu valoda

Jurģis Grandāns

10.klase

3.vieta

Dace Jēkabsone

Sintija Brūvere

10.klase

atzinība

Melita Rozentāle

8.klase

1.vieta

Lāsma Balode

3.vieta

Dabaszinību konkurss

S. Martuženoka

6.klase

1.vieta

Pārsla Stirna

Egija Paslauska

2.vieta

Krievu val. konkurss

Viktorija Holodoviča

11.klase

Komandai 1.vieta

Ingrīda Maurāne

Veronika Holodoviča

Liene Krūmiņa

Paldies  talantīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto laiku, enerģiju, zināšanām !

Inga Alužāne, dir.vietnieks izglītības jomā

 

    

Salas vidusskolas skolēnu piedalīšanās mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skatēs, konkursos, aktivitātēs ārpus skolas

Nr.

Konkursa, aktivitātes nosaukums

 

Vadītājs

 

Dalībnieki

(kolektīvs, skolēni)

Kla-se

Starpnovadu

aktivitātē

Vēsturiskajā novadā / reģionā

1.

Zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgala”

R. Jakovļeva

O.E. Ģipters

G.Moldovans

1.

 

1.

1.vieta

 

3.vieta

(uz valsti)

2.

Skatuves runas konkurss

I.Martinsone

E. Buķis

1.

1.pakāpe

 

L.Petrovska

L.Gruzniņa

3.

1.pakāpe

 

M.Konstan-

tinova

M. Bartkeviča

4.

Pateicība

 

R.Liberts

4.

1.pakāpe

1.pakāpe

V.Dubkeviča

M. Briška

7.

Pateicība

 

A. Zvirgzda

V.Vizulis

9.

3.pakāpe

 

S. Drozdova

10.

Pateicība

 

R. Liberts

12.

2.pakāpe

 

E.Apīne

12.

Pateicība

 

3.

Skolu teātru festivāls

A.Grāmatnieks

12.klases

kolektīvs

1.pakāpe

Izvirzīts uz reģionu

4.

Vokālās mūzikas konkurss

”Balsis”

R.Jakovļeva

Duets

M. Briška

L. Krūmiņa

 

7.

11.

1.pakāpe

1.pakāpe

(uz valsti)

Jauniešu vokālā grupa:

A.Daņiļevičs

L.Krūmiņa

A.Ločmele

J.Grandāns

11.

11.

11.

10.

1.pakāpe 2.pakāpe

5.

Koru skate „Tauriņu balsis”

I.Gaidele

2.-4.klašu

koris

1.pakāpe

1.pakāpe

6.

Jēkabpils pilsētas un novadu TDK skate

I.Kauranena

TDK „Dūmiņš”

 

2.pakāpe

 

 

Informāciju apkopoja Inta Kozlāne,
dir.vietnieks audzināšanas darbā