Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
  
Sasniegumi 2011./12.m.g.
                         
2010./11.m.g.
                         
2009./10.m.g.
                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

   Eiropas klubs "ES SVeiks"

 

 

 


  Salas vidusskolas skolēnu panākumi

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2011./2012. māc. gadā

 

Valstī  un  reģionos

 

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

6. LU ķīmijas fak. "Jauno ķīmiķu konkurss" Edgars Kakarāns 12.

2.vieta

Daina Sondore

Latvijas 53. Valsts ķīmijas  olimpiāde Edgars Kakarāns 12.

atzinība

Daina Sondore

Latvijas 34. Valsts bioloģijas  olimpiāde

Melita  Rozentāle 9.

dalība

Pārsla Stirna

Kristaps Narels 12.

atzinība

Daina Sondore

Lāsma Balode 9.

atzinība

Pārsla Stirna

DU A.Valtnera Latvijas skolēnu bioloģijas konkurss „Pazīsti savu organismu”

Santa Borisāne 12. 1.vieta Daina Sondore
Kristaps Narels 12. atzinība Daina Sondore
Lāsma Balode 9. dalība

Pārsla Stirna

Zemgales reģionālā skolēnu ZPD konference-konkurss Kārlis Sondors 12. 3.vieta un dalība Latvijas 36.SZPD konferencē-konkursā

Daina Sondore

Zemgales novada matemātikas 11.olimpiāde Egija Paslavska 7. atzinība Vineta Jakovele
Atklātā 8.mājturības olimpiāde zēniem "Uguns" Mārtiņš Feldmanis 7. dalība Vitālijs Lavrinovičs
Elvis Lācītis 8. dalība Vitālijs Lavrinovičs

 

Starpovadu olimpiādēs un konkursos

(bij. Jēkabpils rajonā)

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Bioloģija Lāsma Balode 9. 1.vieta

Pārsla Stirna

Latviešu val. Elīza Rēķe 5. 1.vieta

Anita Zvirgzda

Bioloģija Kristaps Narels

12.

2.vieta

Daina Sondore

ķīmija

Edgars Kakarāns

12.

2.vieta

Daina Sondore

ķīmija

Jurģis Grandāns

11.

2.vieta

Daina Sondore

ķīmija

Artūrs Feldmanis

11.

2.vieta

Daina Sondore

Bioloģija Melita Rozentāle 9. 2.vieta

Pārsla Stirna

Angļu valoda Lāsma Balode 9. 2. vieta
un dalība reģionā
Inese Sauska
Mājturība un kokapstrāde Elvis Lācītis 8. 2.vieta Vitālijs Lavrinovičs
Matemātika Samanta Martuženoka 7. 2.vieta Vineta Jakovele
Angļu valoda Linards Stolers 6. 2.vieta

Inese Sauska

Matemātika Monta Bartkeviča 5. 2.vieta Vineta Jakovele
matemātika Samanta Veļķile 4. 2.vieta

Liena Petrovska

Latviešu valoda Una Gruzniņa 4. 2.vieta

Inga Alužāne

Sociālās zinības Kristiāns Čeriņš 4. 2.vieta

Liena Petrovska

Kristīgās mācība Tabita Tīna Lūķe 3. 2.vieta Anita Cīrule

fizika

Edgars Kakarāns

12.

3.vieta

Vitālijs Kuzmovs

Bioloģija Emīls Feldmanis 9. 3.vieta

Pārsla Stirna

Matemātika Elgars Kiļčevskis 5. 3.vieta Vineta Jakovele
Matemātika Ieva Streņģe 5. 3.vieta Vineta Jakovele
Kristīgās mācība Leonards Prudāns 3. 3.vieta Anita Cīrule

fizika

Kārlis Sondors

12.

atzinība

Vitālijs Kuzmovs

ķīmija

Kristaps Narels

12.

atzinība

Daina Sondore

krievu valoda

Rūta Balaša

11.

atzinība

Ingrīda Maurāne

ģeogrāfija Madara Linde 11.

atzinība

Inga Ozoliņa
Ekonomika Jurģis Grandāns 11. atzinība Inga Ozoliņa

latviešu val.

Lāsma Balode

9.

atzinība

Anita Zvirgzda

latviešu val.

Sindija Streņģe

8.

atzinība

Valda Dubkeviča

krievu valoda Aija Drozdova 8.

atzinība

Ingrīda Maurāne
Matemātika Egija Paslavska 7. atzinība Vineta Jakovele
Mājturība un tehnoloģijas Baiba Brasle 6. atzinība Solvita Varkale
latviešu val. Monta Bartkeviča 5. atzinība Anita Zvirgzda
matemātika Daniels Stivriņš

4.

atzinība

Liena Petrovska
Latviešu valoda Sabīne Zaiceva

4.

atzinība

Liena Petrovska
Sociālās zinības Markuss Renerts 4. atzinība Liena Petrovska
Mājturība un kokapstrāde Mārtiņš Feldmanis 4. atzinība Vitālijs Lavrinovičs
Kristīgās mācība Rodrigo Tučs 3. atzinība Anita Cīrule
Bioloģijas konkurss „Pazīsti savu organismu” Santa Borisāne 12. 1.vieta Daina Sondore
Kristaps Narels 12. 2.vieta Daina Sondore
Lāsma Balode 9. 2.vieta

Pārsla Stirna

M.  Rozentāle

9.

3.vieta

Pārsla Stirna

Emīls Feldmanis

9.

atzinība

Pārsla Stirna

Bioloģijas konkurss
"Ieskaties dabā"
Sindija Streņģe 8. 2.vieta Pārsla Stirna
Egija Paslavska 7. atzinība Pārsla Stirna
Samanta Martuženoka 7. atzinība Pārsla Stirna
Signe Jēgermane 8. atzinība Pārsla Stirna
Dabaszinību konkurss Kristiāns Paeglis 6.

3.vieta

Pārsla Stirna

Paldies  talantīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto laiku, enerģiju, zināšanām !

                                                                                                       Inga Alužāne,
                                                                                                                  dir.vietnieks izglītības jomā

     

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skatēs, konkursos, aktivitātēs ārpus skolas

 

Nr.

Konkursa, aktivitātes nosaukums

 

Vadītājs

 

Dalībnieki

(kolektīvs, skolēni)

Klase

Starpnovadu

aktivitātē

Vēsturiskajā novadā / reģionā

1.

 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

Latgales novadā

Ruta Jakovļeva

Jauniešu

Jauktais

ansamblis

8.,

11.,12.

1.pakāpe

 
Ruta Jakovļeva

Duets:

L.Krūmiņa, M.Briška

12.,

8.

1.pakāpe

 
2. Skatuves runas konkurss

Konsultants
Agris Grāmatnieks

 Anita Zvirgzda

 Zane Ieva Taukule

 10.

 2.pakāpe

 

Iveta Martinsone

Emīls Buķis

2.

2.pakāpe

 

Iveta Martinsone

Emīls Oto Ģipters

2.

2.pakāpe

 

Inga Alužāne

Linda Gruzniņa

4.

1.pakāpe

 

Anita Zvirgzda

Ralfs Liberts

5.

1.pakāpe

Izvirzīts uz valsti

Valda Dubkeviča

Madara Briška

8.

1.pakāpe

 

Inta Kozlāne

Artūrs Daņiļevičs

12.

1.pakāpe

Izvirzīts uz reģionu
3.   Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

 Ilze Gaidele

 5.klases ansamblis

 5.

 2.pakāpe

 

Ruta

Jakovļeva

Duets:

L.Krūmiņa, M.Briška

12.,

8.

1.pakāpe

1.pakāpe

Ruta Jakovļeva

Jauniešu

Jauktais

ansamblis

8.,

11.,12.

1.pakāpe

1.pakāpe

4. Jēkabpils pilsētas un starpnovadu koru skate  Ilze Gaidele

Koris

5. - 9. 1.pakāpe

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi sportā

 

Disciplīna

Vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

FUTBOLS

Artis Pastars, Linards Stolers, Deivids Sūcis, Kristaps Linde, Leo Salmiņš, Mārtiņš Feldmanis, Pēteris Apīnis, Maikls Belousovs

6.-7.kl. komanda

Uzvara novadu lielo skolu sporta spēļu spartakiādes sacensībās; dalība Latgales novadu skolu finālturnīrā

P. Krastiņš

FUTBOLS

Artūrs Daņiļevičs, Edgars Elksnis, Armīns Dauģis, Māris Millers, Juris Rumjancevs, Sandis Sauskis, Dāvis Osmanis, Intars Cipruss

10.-12.kl. komanda

Uzvara novadu lielo skolu sporta spēļu spartakiādes sacensībās; Latgales novadu skolu finālturnīrs-5.vieta

P. Krastiņš

VOLEJBOLS

Baiba Strode, Madara Briška, Aija Drozdova, Liene Laizāne, Sindija Streņģe, Anastasija Muraško, Ieva Strode

7.-9.kl. komanda

Novadu lielo skolu sporta spēļu spartakiādes sacensībās-3.vieta

P. Krastiņš

RUDENS KROSS

Pēteris Apīnis, Mārtīņš Feldmanis, Kristaps Linde, Nelda Degle, Anastasija Muraško, Ieva Strode

6.-7.kl. komanda

Novadu lielo skolu sporta spēļu spartakiādes sacensībās-3.vieta

P. Krastiņš

DISTANČU SLĒPOŠANA

Pēteris Apīnis, Mārtīņš Feldmanis, Kristaps Linde, Ieva Strode, Evija Žagare

6.-7.kl. komanda

Uzvara novadu lielo skolu sporta spēļu spartakiādes sacensībās

P. Krastiņš

DISTANČU SLĒPOŠANA

Baiba Strode

9.kl.

Novadu skolu sporta spēļu spartakiādes sacensību uzvarētāja

P. Krastiņš

DISTANČU SLĒPOŠANA

Ieva Strode

7.kl.

Novadu skolu sporta spēļu spartakiādes sacensībās – 3.vieta

P. Krastiņš

DISTANČU SLĒPOŠANA

Toms Trofimovičs, Lukas Aldiņš, Edgars Mukāns, Indra Osmane, Sabīne Zaiceva

4.-5.kl. komanda

Novadu lielo skolu sporta spēļu spartakiādes sacensībās-2.vieta

P. Krastiņš

V. Grandāns

DISTANČU SLĒPOŠANA

Toms Trofimovičs

5.kl.

Novadu skolu sporta spēļu spartakiādes sacensībās – 3.vieta

V. Grandāns

 

 

Informāciju apkopoja Inta Kozlāne,
dir.vietnieks audzināšanas darbā