Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
  
Sasniegumi
                          
2014./15.m.g.
                          2013./14.m/g.
                         
2012./13.m.g.
                         
2011./12.m.g.
                         
2010./11.m.g.
                         
2009./10.m.g.
                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

   Eiropas klubs "ES SVeiks"
   Mācībām

 

 

 


  Salas vidusskolas skolēnu panākumi

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2013./2014. māc. gadā

 

 

Valstī  un  reģionos

 

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

10. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde ''pavasaris'' Edgars Berģis 8.

1. pakāpes diploms

Vitālijs Lavrinovičs

 

 

Starpnovadu olimpiādēs, konkursos un konferencēs

(bij. Jēkabpils rajonā)

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Olimpiādes
Mājturība un tehnoloģijas Ritvars Apīnis 7. 1.vieta Vitālijs Lavrinovičs
Mājturība un tehnoloģijas Edgars Berģis 8. 1.vieta Vitālijs Lavrinovičs
Bioloģija Emīls Feldmanis 11. 2.vieta

Daina Sondore

Bioloģija S.  Martuženoka 9. 2.vieta

Pārsla Stirna

Bioloģija Lāsma Balode 11. 3.vieta

Daina Sondore

Fizika Gatis Balodis 11. 3.vieta Vija Rudzīte
Mājturība un tehnoloģijas Pēteris Apīnis 9. 3.vieta Vitālijs Lavrinovičs
Bioloģija Egija Paslauska 9. 3.vieta Pārsla Stirna
Vācu valoda Lāsma Balode 11. atzinība Dace Jēkabsone
vēsture Egija Paslauska 9. atzinība Silvija Puncule
Latviešu val. Egija Paslauska 9. atzinība Valda Dubkeviča
Latviešu val. S.  Martuženoka 9. atzinība Valda Dubkeviča
 
Konkursi
         

Paldies  talantīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto laiku, enerģiju, zināšanām !

                                                                                                              Inga Allužāne,
                                                                                                                  dir.vietnieks
izglītas jautājumus

     

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skatēs, konkursos, aktivitātēs ārpus skolas

Konkursa, aktivitātes nosaukums

 

Vadītājs

 

Dalībnieki

(kolektīvs, skolēni)

Klase

Starpnovadu

aktivitātē

Vēsturiskajā novadā / reģionā

Skatuves runas konkurss Anita Zvirgzda Toms Trofimovičs 7. 1.vieta  
Inta Kozlāne Linda Popova 1. 1.vieta 2.pakāpe

Anita Zvirgzda

Agris Grāmatnieks

Evija Paslauska 12. 2.vieta  

Valda Dubkeviča

Agris Grāmatnieks

Pēteris Saulītis 10. 2.vieta  

Valda Dubkeviča

Agris Grāmatnieks

Egija Paslauska 9. 2.vieta  

Janīna Riška

Agris Grāmatnieks

Markuss Renerts 6. 2.vieta  
Inga Alužāne Katrīna Mihailova 3. 2.vieta  
Liene Petrovska Undīne Marija Voino 2. 2.vieta  

Anita Zvirgzda

Agris Grāmatnieks

Monta Bartkeviča 7. 3.vieta  

Anita Zvirgzda

Agris Grāmatnieks

Liene Roščenkova 7. 3.vieta  
Inta Kozlāne Una Gruzniņa 6. 3.vieta  

Anita Zvirgzda

Agris Grāmatnieks

Gustavs Kaplers 5. 3.vieta  
Inga Alužāne Santa Zaķēna 3. 3.vieta  
Inta Kozlāne Daniela Skrabe 1. 3.vieta  
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

Ruta Jakovļeva

Jauniešu jauktais ansamblis

7.-10.

1.pakāpe 2.pakāpe

Ruta Jakovļeva

Duets (Darja Andronova, Emīls Oto Ģipters)

4.

1.pakāpe 2.pakāpe

Ilze Gaidele

Vokālais ansamblis

5.-6.

2.pakāpe  
Zēnu vokālistu konkurss

Ruta Jakovļeva

Normunds Braslis

2.

1.pakāpe

 
Starpnovadu koru skate

Ilze Gaidele

 koris Dominante

5.-9.kl.

1.pakāpe

 


Informāciju apkopoja Inta Kozlāne,
dir.vietnieks audzināšanas darbā

 

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi sportā

Disciplīna

Vārds Uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

peldēšana

2002.g. un jaunāki grupa 1.

Jolanta
Grugule

1999.-1998.g.dzimušie grupa 1.
Mikus Nenišķis 1. 1.
Kate Šķipare 4. 1.
Anastasija Muraško 9. 2.
Eduards Ločmelis 9. 2.
Ieva Dominavska 4. 3.
Tabita Tīna Lūka 5. 2.
         

 

Informāciju apkopoja sporta skolotājs

Pēteris Krastiņš