Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
  
Sasniegumi
                         
2015./16.m.g.
                          2014./15m.g.
                        
 2013./14.m/g.
                         
2012./13.m.g.

                         
2011./12.m.g.

                         
2010./11.m.g.
                         
2009./10.m.g.
                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

   Eiropas klubs "ES SVeiks"
   Mācībām

 

 

 

 


  Salas vidusskolas skolēnu panākumi

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2014./2015. māc. gadā

 

 

Valstī  un  reģionos

 

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

11.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Gadalaiki-vasara" Edgars Berģis 9. atzinība Vitālijs Lavrinovičs

 

 

 

Starpnovadu olimpiādēs, konkursos un konferencēs

(bij. Jēkabpils rajonā)

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Olimpiādes
Mājturība un tehnoloģijas Edgars Berģis 9. 1.vieta Vitālijs Lavrinovičs
latviešu val. Kristīne Kozuliņa 4. 1.vieta Zanda Baumeistere
latviešu val. Jānis Mukāns 5. 2.vieta Anita Zvirgzda
Bioloģija Emīls Feldmanis 12. 3.vieta

Daina Sondore

Vācu valoda Lāsma Balode 12. 3.vieta Dace Jēkabsone
Ģeogrāfija Egija Paslauska 10. 3.vieta Inga Ozoliņa
Bioloģija S.  Martuženoka 10. 3.vieta

Daina Sondore

Angļu valoda Linards Stolers 9. 3.vieta
izvirzīts uz reģ.olimp.
Inese Sauska
Angļu valoda Kate Šķipare 6. 3.vieta Inese Sauska
Angļu valoda Tabita Tīna Lūka 6. 3.vieta Inese Sauska
Matemātika Elvis Savickis 5. 3.vieta Ilze Titova
ķīmija Mārtiņš Feldmanis 10. atzinība Daina Sondore
latviešu val. Elīza Rēķe 8. atzinība Anita Zvirgzda
Matemātika Leonards Prudāns 6. atzinība Elita Briška
Matemātika Darja Andronova 5. atzinība Ilze Titova
Kristīgā mācība Undīne Marija Voino 3. atzinība Anita Cīrule
Kristīgā mācība Atis Rinalds Balodis 3. atzinība Anita Cīrule
Kristīgā mācība Kristers Žagars 3. atzinība Anita Cīrule
 
Konkursi
         
Vācu valoda S.  Martuženoka 10. 1.vieta Dace Jēkabsone
Vācu valoda komanda 7. 1.vieta Dace Jēkabsone
Bioloģija
"Ieskaties dabā"
Ieva Jēgermane 7. 2.vieta Pārsla Stirna
Vācu valoda komanda 6. 3.vieta Dace Jēkabsone
Dabaszinības Leonards Prudāns 6. 3.vieta Pārsla Stirna
Bioloģija
"Ieskaties dabā"
Sabīne Zaiceva 7. 3.vieta Pārsla Stirna
Bioloģija
"Pazīsti savu organismu"
Krišjānis Smilga 9. 3.vieta Pārsla Stirna
Samanta Martuženoka 10. 3.vieta
(uz valsti)
Daina Sondore
Vācu valoda Egija Paslavska 10. 3.vieta Dace Jēkabsone
Dabaszinības Kitija Grigorjeva 6. atzinība Pārsla Stirna
krievu valoda Kitija Grigorjeva 6. atzinība Ingrīda Maurāne
krievu valoda Pāvels Moldovans 7. atzinība Ingrīda Maurāne

Paldies  talantīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto laiku, enerģiju, zināšanām !

                                                                                                              Inga Allužāne,
                                                                                                                  dir.vietnieks
izglītas jautājumus

     

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skatēs, konkursos, aktivitātēs ārpus skolas

Konkursa, aktivitātes nosaukums

 

Vadītājs

 

Dalībnieki

(kolektīvs, skolēni)

Klase

Starpnovadu

aktivitātē
vieta/pakāpe

Vēsturiskajā novadā / reģionā

Skatuves runas konkurss V. Dubkeviča
I. Kozlāne
A. Zvirgzda
V. Dubkeviča
A. Zvirgzda
I.Alužāne
I. Petrovska
I. Kozlāne
I.Martinsone
I.Martinsone
Egija Paslauska
Linda Gruzniņa
Emīls Buķis
A. Muraško
Elīza Rēķe
Evelīna Taškāne
U. M. Voino
Linda Popova
F. K. Alužāns
N. Krasovska
10.
7.
5.
10.
8.
4.
3.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

2.
2.

 

Literārā kompozīcija
"Būt cilvēkam"

A.Grāmatnieks
S.Martuženoka, R.Saulītis, I.Bekmane, E.Paslauska, A.Muraško,
E.Lācītis
10.-11. 2.  
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

Ruta
Jakovļeva

Duets:
D. Krasovska
Adriāna Turlaja


3.
4.

1.pakāpe 2.pakāpe
Zēnu vokālistu konkurss

Ruta
Jakovļeva

Francis Kristofers
Alužāns

1.

1.pakāpe

 
Starpnovadu koru skate Ilze Gaidele
G. Davidovska
 
Koris „Dominante”

5.-10.

1.pakāpe 2.pakāpe

Vokāli instrumentālo grupu festivāls

„Aprīļa pilieni”
A.Grāmatnieks

Vokāli instrumentālā grupa

Melita Rozentāle

Elvis Lācītis

 

11. 12. 2.pakāpe  


Informāciju apkopoja Inta Kozlāne,
dir.vietnieks audzināšanas darbā

 

 

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi sportā

 

Disciplīna

Vārds Uzvārds

Klase

Rezul-
tāti

Skolotājs

Telpu futbols –skolu spartakiādes sacensības

Elīza Rēķe, Liāna Krievāne, Kitija Lācīte,  Ilva Vēvere, Laine Lazdiņa, Evija Žagaze, Santa Zubricka, Madara Veļkile

1999./2000.gadā dzimuši

II.vieta

P.Krastiņš

V.Grandāns

Basketbols –skolu spartakiādes sacensības

Elīza Rēķe, Liāna Krievāne, Kitija Lācīte, Liene Roščenko, Marika Taškāne, Ilva Vēvere, Laine Lazdiņa

1999./2000.gadā dzimuši

III.vieta

P.Krastiņš

Peldēšana-skolu spartakiādes sacensības

Anastasija Muraško, Melita Rozentāle, Dāvis Lapiņš, Emīls Feldmanis

Vecuma grupa  - 1995./1998.gadā dzimušie jaunieši, jaunietes

II.vieta

P.Krastiņš

Peldēšana-skolu spartakiādes sacensības

Anastasija Muraško

Vecuma grupa  - 1995./1998.gadā dzimušās jaunietes

I.vieta

P.Krastiņš

J.Grugule

Peldēšana-skolu spartakiādes sacensības

Dāvis Lapiņš

Vecuma grupa  - 1995./1998.gadā dzimušie jaunieši

II.vieta

P.Krastiņš

Orientēšnās sports-skolu spartakiādes sacensības

Daniela Krasovska, Darja Andronova, Nils Gvozdevs, Gļebs Moldovans, Patriks Golubovs, Ivo Siliņš

Vecuma grupa- 2001./2002.gadā dzimušie

II.vieta

P.Krastiņš

V.Grandāns

Orientēšnās sports-skolu spartakiādes sacensības

Anastasija Muraško, Samanta Martuženoka, Dāvis Lapiņš, Emīls Feldmanis, Mārtiņš Feldmanis

Vecuma grupa  - 1995./1998.gadā dzimušie jaunieši, jaunietes

I.vieta

P.Krastiņš

Orientēšnās sports-skolu spartakiādes sacensības

Anastasija Muraško

Vecuma grupa  - jaunietes S-18

II.vieta

P.Krastiņš

Orientēšnās sports-skolu spartakiādes sacensības

Samanta Martuženoka

Vecuma grupa  - jaunietes S-18

III.vieta

P.Krastiņš

Orientēšnās sports-skolu spartakiādes sacensības

Dāvis Lapiņš

Vecuma grupa  - jaunietes V-18

I.vieta

P.Krastiņš

Orientēšnās sports-skolu spartakiādes sacensības

Emīls Feldmanis

Vecuma grupa  - jaunietes V-18

III.vieta

P.Krastiņš

Peldēšana – starptautiskās sacensības, Latvijas čempionāts, novadu un starpnovadu sacensības

Anastasija Muraško

Izcīnītas dažāda kaluma godalgas, I.sporta klase peldēšanā

Salas vidusskolas “Gada sportiste 2014/2015”

P.Krastiņš

J.Grugule

Novadu, starpnovadu sacensības orientēšanās sportā, krosā

Dāvis Lapiņš

Izcīnītas dažāda kaluma godalagas, balvas

Salas vidusskolas “Gada sportists 2014/2015”

P.Krastiņš

Basketbols - skolu spartakiādes sacensības

Kitija Grigorjeva, Diāna Vlaško,  Dana Aldiņa, Dārta Vilmane ,Kate Sķipare, Tabita Tīna Lūka

2001.-2002. Gadā dzimuši

III.vieta

V. Grandāns

Volejbols–skolu spartakiādes sacensības

Kitija Grigorjeva, Diāna Vlaško, Aldiņa Dana, Dārta Vilmane, Liene Donava, Indra Osmane, Sabīne Zaiceva

2001.-2002. Gadā dzimuši

III.vieta

V. Grandāns

Volejbols–skolu spartakiādes sacensības

Ivo Siliņš, Edvīns Sūneklis, Leonards Prudāns, Roberts Briedis , Matīss Pūdāns, Renārs Kalniņš, Armands Jancukovičs

2001.-2002. Gadā dzimuši

III.vieta

V. Grandāns

P. Krastiņš

Volejbols–skolu spartakiādes sacensības

Arta Alksne, Darja Andronova, Linda Boļšaka, Ieva Dominovska, Jūlija Kupcova, Amanda Pisukova, Marta Plūme Sintija Stalīdzāne, Inese Volkova

2003.-2004. Gadā dzimuši

II.vieta

V. Grandāns

Kross –skolu spartakiādes sacensības

Tabita Tīna Lūka, Kate Šķipare, Edgars Mukāns, Lukas Aldiņš

2003./2004.gadā dzimušie zēni, meitenes

III.vieta

P.Krastiņš

V.Grandāns

Kross –skolu spartakiādes sacensības

Tabita Tīna Lūka

2003./2004.gadā dzimušās meitenes

I.vieta

V.Grandāns P.Krastiņš

 

Starptautiskas sacensības vieglatlētikā, Latvijas čempionāts garo distanču skējienos, skriešanas seriāls “Skrien Latvija”, orientēšanās sacensības - novadu, starpnovadu sacensības, Latvijas čempionāts orientēšanās stafetē

Tabita Tīna Lūka

Izcīnītas dažāda kaluma godalagas, balvas

 

V.Grandāns P.Krastiņš

 

Peldēšana – starptautiskās sacensības, Latvijas čempionāts, novadu un starpnovadu sacensības

Kate Šķipare

Izcīnītas dažāda kaluma godalgas, apbalvojumi

 

V.Grandāns J.Grugule

 

 

Informāciju apkopoja sporta skolotājs

Pēteris Krastiņš