Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skolēni

  
    
Skolēni
 
   Līdzpārvalde
    
Sasniegumi
                          2016./17.m.g.
                         
2015./16.m.g.
                         
2014./15.m.g.
                        
 2013./14.m/g.
                         
2012./13.m.g.
                         
2011./12.m.g.
                         
2010./11.m.g.
                         
2009./10.m.g.
                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

    Eiropas klubs "ES SVeiks"
    Mācībām

 

 

 

 

  Salas vidusskolas skolēnu panākumi

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2016./2017. māc. gadā

 

 

Starpnovadu olimpiādēs, konkursos un konferencēs

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Olimpiādes

Kīmija

(tiešsaistē)

Krišjānis Ivbulis 11.kl. 1.vieta Daina Sondore

Bioloģija

(tiešsaistē)

Krišjānis Ivbulis

11.kl.

1.vieta

Daina Sondore

Matemātika

Sandis Balulis

4.kl.

1.vieta

Irēna Driviniece

Ģeogrāfija(tiešsaistē)

Egija Paslauska 12.kl. 2.vieta Inga Ozoliņa

Kīmija

(tiešsaistē)

Mātriņš Feldmanis 12.kl. 2.vieta Daina Sondore

BIOLOĢIJA

(tiešsaistē)

Sabīne Zaiceva

9.kl.

2.vieta

Pārsla Stirna

BIOLOĢIJA

(tiešsaistē)

Ieva Jegermane

9.kl.

2.vieta

Pārsla Stirna

matemātika

Darja Andronova 7.kl. 2.vieta Ilze Titova

latviešu valoda  un literatūra

Amanda Bazajeva 5.kl. 2.vieta Valda Dubkeviča

BIOLOĢIJA

(tiešsaistē)

Samanta Martuženoka

12.kl.

3.vieta

Daina Sondore

vācu valoda

Samanta Martuženoka

12.kl.

3.vieta

Dace Jēkabsone

fizika

(tiešsaistē)

Krišjānis Ivbulis

11.kl.

3.vieta

Andrejs Nekozs

vēsture

Sabīne Zaiceva

9.kl.

3.vieta

Silvija Puncule

matemātika

Elvis Savickis 7.kl. 3.vieta Ilze Titova

matemātika

Markuss Vilkaušs 6.b.kl. 3.vieta Ilze Titova

latviešu valoda

Linda Popova

4.kl.

3.vieta

Irēna Driviniece

angļu  valoda

Nikola Baranova

10.kl.

atzinība

Valentīna Bandere

Kīmija

(tiešsaistē)

Sabīne Purviņa 9.kl. atzinība Daina Sondore

latviešu valoda un literatūra

Sabīne Zaiceva

9.kl.

atzinība

Inta Kozlāne

Konkursi

dabaszinību (neklātienes) konkurss

Katrīna Mihailova

6.b kl.

1.vieta

Pārsla Stirna

Santa Zaķēna

6.b kl.

1.vieta

Daniela Krasovska

5.kl.

2.vieta

Adriāna Turlaja

6.b kl.

2.vieta

Undīne Marija Voino

5.kl.

3.vieta

Evelīna Taškāne

6.b kl.

3.vieta

Kristers Valeskalns

5.kl. atzinība

Kīmija

Linda Gruzniņa

9.kl. atzinība

Daina Sondore

Paldies  talantīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto laiku, enerģiju, zināšanām !

                                                                                                              Inga Allužāne,
                                                                                                                  dir.vietnieks izglītas jautājumus

 

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skatēs, konkursos, aktivitātēs ārpus skolas

Konkursa, aktivitātes nosaukums

 

Vadītājs

 

Dalībnieki

(kolektīvs, skolēni)

Klase

Starpnovadu

aktivitātē
vieta/pakāpe

Vēsturiskajā novadā / reģionā

Vokālās mūzikas konkurss Balsis

Aija

Ancāne

L. Lazdiņa

L. Roščenkova

A. Muraško

S. Martuženoka

E. Paslauska

M. Baranova

D. Andronova

I. Osmane
M. Taškāne

Kr. Smilga

L. Gaidelis

Jauniešu vokālais ansamblis
9.-11.kl.

1.pakāpe

2.pakāpe

Skatuves runas konkurss

I. Martinsone

A.Zvirgzda

V. Dubkeviča

I.Kozlāne

V. Dubkeviča

V. Dubkeviča

I. Kozlāne

L. Petrovska

V.Dubkeviča

A. Grāmatnieks

L. Kalniņa

A. R. Balodis

A. Turlaja

L. Gruzniņa

N. Degle

U. M. Voino

E. Mukāns

A. Grāviņa

S. Martuženoka

4.kl.

5.kl.

7.kl.

8.kl.

12.kl.

5.kl.

9.kl.

1.kl.

12.kl.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

 

2.

2.

 


 

Informāciju apkopoja Inta Kozlāne,
dir.vietnieks audzināšanas darbā

 

 

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi sportā

 

Disciplīna

Vārds Uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

         

 

 

Informāciju apkopoja sporta skolotājs

Pēteris Krastiņš

 

 

Valstī  un  reĢionos

 

 

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs