Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
  
Sasniegumi
                          2012./13.m.g.
                         
2011./12.m.g.
                         
2010./11.m.g.
                         
2009./10.m.g.
                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

   Eiropas klubs "ES SVeiks"
   Mācībām

 

 

 


  Salas vidusskolas skolēnu panākumi

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2012./2013. māc. gadā

 

Valstī  un  reģionos

 

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Latvijas 34. Valsts bioloģijas  olimpiāde Sindija Streņģe 9.

dalība

Pārsla Stirna

 

Starpovadu olimpiādēs, konkursos un konferencēs

(bij. Jēkabpils rajonā)

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Olimpiādes
Latviešu valoda Tabita Tīna Lūka 4. 1.vieta

Irēna Driviniece

Sociālās zinības Leonards Prudāns 4. 1.vieta

Irēna Driviniece

Bioloģija Lāsma Balode 10. 2.vieta

Daina Sondore

Bioloģija Sindija Streņģe 9. 2.vieta

Pārsla Stirna

Latviešu valoda S.  Martuženoka

8.

2.vieta

Valda Dubkeviča

Matemātika Elgars Kiļčevskis

6.

2.vieta

Vineta Jakovele

Vācu valoda Sintija Brūvere 12. 3.vieta Dace Jēkabsone
Vācu valoda Jurģis Grandāns 12. 3.vieta Dace Jēkabsone
Matemātika Samanta Veļķile 5.b 3.vieta

Vineta Jakovele

Latviešu valoda Una Gruzniņa 5.a 3.vieta

Inta Kozlāne

Kīmija Emīls Feldmanis

10.

atzinība

Daina Sondore

Bioloģija Liene Laizāne 9. atzinība

Pārsla Stirna

Bioloģija Madara Briška 9. atzinība Pārsla Stirna
Mājturība un kokapstrādes tehn. Elvis Lācītis 9. atzinība Vitālijs Lavrinovičs
Latviešu valoda Egija Paslavska 8. atzinība Valda Dubkeviča
Vācu valoda S.  Martuženoka 8. atzinība

Dace Jēkabsone

Mājturība un kokapstrādes tehn. Rdgars Berģis 7. atzinība Vitālijs Lavrinovičs
Matemātika
(JVĢ Zemgales novada)
Monta Bartkeviča 6. atzinība Vineta Jakovele
Matemātika Kitija Grigorjeva 4. atzinība

Irēna Driviniece

                                                          Konkursi
''Ieskaties dabā" S.  Martuženoka 8. 1.vieta Pārsla Stirna
Angļu valoda Elīza Rēķe 6. 1.vieta

Valentīna Bandere

''Lasītprieks'' Ieva Jēgermane 5.a 1.vieta Edīte Kakarāne
Una Gruzniņa 5.a 1.vieta Edīte Kakarāne
''Pazīšti savu organismu'' Liene Laizāne 9. 2.vieta Pārsla Stirna
''Ieskaties dabā" Egija Paslavska 8. 3.vieta Pārsla Stirna
Krievu valoda Diāna Grjaznova 7. 3.vieta

Ingrīda Maurāne

Angļu valoda Monta Bartkeviča 6. 3.vieta

Valentīna Bandere

''Pazīšti savu organismu'' Lāsma Balode 10. atzinība Daina Sondore
Sindija Streņģe 9. atzinība Pārsla Stirna
Angļu valoda Madara Briška 9. atzinība

Valentīna Bandere

Krievu valoda A.  Muraško 8. atzinība Ingrīda Maurāne
          Konferences
Zemgales reģinālajā skolēnu ZPD 4.konference Rūta Balaša 12. 3.vieta Daina Sondore
Ilva Jurgeviča 12. atzinība Inga Ozoliņa

Paldies  talantīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto laiku, enerģiju, zināšanām !

                                                                                                              Vija Rudzīte,
                                                                                                                  dir.vietnieks
informātikas jomā

     

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skatēs, konkursos, aktivitātēs ārpus skolas

Nr.

Konkursa, aktivitātes nosaukums

 

Vadītājs

 

Dalībnieki

(kolektīvs, skolēni)

Klase

Starpnovadu

aktivitātē

Vēsturiskajā novadā / reģionā

1.

 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

Ruta Jakovļeva

Jauniešu

jauktais

ansamblis

6.,9.

10.,11.

1.pakāpe

2.pakāpe

2. Skatuves runas konkurss

Konsultants
Agris Grāmatnieks

 Anita Zvirgzda

Ralfs Liberts

6.

1.pakāpe

1.pakāpe

Anita Zvirgzda Sintija Drozdova 12. 1.pakāpe  
Valda Dubkeviča Egija Paslavska 8. 1.pakāpe  
Liene Petrovska Daniela Krasovska 1. 1.pakāpe  

Anita Zvirgzda

Jurģis Grandāns 12. 2.pakāpe  

Valda Dubkeviča

Madara Briška

9.

2.pakāpe

 
Liene Petrovska Undīne Voino 1. 2.pakāpe  
3.   Vokālās mūzikas konkurss “Balsis”

 Ilze Gaidele

  ansamblis

 5.-6.

 1.pakāpe

 

Ruta

Jakovļeva

Duets:

E.Rēķe, M.Briška

6.,

9.

1.pakāpe

1.pakāpe

4. 5.-9.klašu koru skate  Ilze Gaidele

Koris

5. - 9. 1.pakāpe 1.pakāpe
5. Zēnu vokālistu konkurss

Ruta

Jakovļeva

Normunds Braslis
Oto Emīls Ģipters

1.

3.

1.pakāpe

1.pakāpe


Informāciju apkopoja Inta Kozlāne,
dir.vietnieks audzināšanas darbā

 

 

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi sportā

Disciplīna

Vārds Uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Volejbols – novadu skolēnu sporta sacensības

Aija drozdova, Liene Laizāne, Sindija Streņģe, Madara Briška, Anastasija Muraško, Linda Kalniņa, Ieva Strode

8.-9.klase

3.vieta

Pēteris Krastiņš

Basketbols  – novadu skolēnu sporta sacensības

Indra Osmane, Viktorija Soroka, Tabita Tīna Lūka, Kate Šķipare, Kitija Grigorjeva, Diāna Vlaščenko

4.5.klase

1.vieta

Verners Grandāns

Distanču slēpošana– novadu skolēnu sporta sacensības

Tabita Tīna Lūka, Kate šķipare, Krisjānis Kangro, Lukas Aldiņš

4.-5.klase

3.vieta

Pēteris Krastiņš

Verners Grandāns

Distanču slēpošana– novadu skolēnu sporta sacensības

Oskars Spalviņš, Toms Trofimovičs, Evija Žagare,

6.-7.klase

2.vieta

Pēteris Krastiņš

Verners Grandāns

Distanču slēpošana– novadu skolēnu sporta sacensības

Kristaps Linde, Mārtiņš Feldmanis, Sindija Streņģe, Sintija Dambrāne

8.9.klase

1.vieta

Pēteris Krastiņš

Distanču slēpošana– novadu skolēnu sporta sacensības

Individuālie vērtējumi

Kristāps Linde

Sindija Strņģe

8.klase

 

9.klase

3.vieta

 

1.vieta

Pēteris Krastiņš

Telpu futbols– novadu skolēnu sporta sacensības

Anastasija Muraško, Ieva strode, Nelda Degle, Ligita Brūvere, Sintija Dambrāne, Kristīne Rode, Samanta Martuženoka

8.-9.klase

2.vieta

Pēteris Krastiņš

Volejbols– novadu skolēnu sporta sacensības

Indra Osmane, Viktorija Soroka, Tabita Lūka, Kate Šķipare, Kitija Grigorjeva

4.5.klase

3.vieta

Verners Grandāns

Orientēšanās sports– novadu skolēnu sporta sacensības

Mārtiņš Frīdis Lūks, Oskars Spalviņš, Artis Pastars, Lauris Bekasovs

 

6.-7.klase

2.vieta

Pēteris Krastiņš

Verners Grandāns

Orientēšanās sports– novadu skolēnu sporta sacensības

Ieva Strode, Anastasija Muraško, Sindija Streņģe, Jānis Vingris, Ivo Rusiņš

8.-9.klase

2.vieta

Pēteris Krastiņš

Orientēšanās sports– novadu skolēnu sporta sacensības

Individuālie vērtējumi

Sindija Streņģe

Baiba Strode

 

9.klase

10.klase

 

2.vieta

1.vieta

Pēteris Krastiņš

Peldēšana– novadu skolēnu sporta sacensības

Tabita Tīna Lūka, Kate Šķipare, Ieva Dominovska, Patriks Golubovs

2.-5.klase

3.vieta

Jolanta Grugule

Peldēšana– novadu skolēnu sporta sacensības

Anastasija Muraško, Kenets Valters, Eduards Ločmalis, Leo Salmiņš, Kristaps Linde

8.-9.klase

2.vieta

Jolanta Grugule

Peldēšana– novadu skolēnu sporta sacensības

Individuālie vērtējumi

Anastasija Muraško

Kenets Valters

 

8.klase

9.klase

 

3.vieta

3.vieta

Jolanta Grugule

Florbols-starpnovadu florbola turnīrs

Ieva strode, Linards Stolers, Leo Salmiņš, Ričards Saulītis, Kristaps Saulītis, Pēteris Saulītis

7.-9.klase

2.vieta

Pēteris Krastiņš


Informāciju apkopoja sporta skolotājs

Pēteris Krastiņš