Informācija

Skola šodien

Skolotāji

Skolēni

Bibliotēka

Vēsture

Arhīvs

Pa jokam

Skolēni

  
    
Skolēni
 
   Līdzpārvalde
    
Sasniegumi
                         
2016./17.m.g.
                          2015./16.m.g.
                         
2014./15.m.g.
                        
 2013./14.m/g.
                         
2012./13.m.g.
                         
2011./12.m.g.
                         
2010./11.m.g.
                         
2009./10.m.g.
                         
2008./09.m.g.
                         
2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

    Eiropas klubs "ES SVeiks"
    Mācībām

 

 

 

 

 

  Salas vidusskolas skolēnu panākumi

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 2015./2016. māc. gadā

 

 

Valstī  un  reĢionos

 

 

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

38.bioloģijas olimpiāde

Liāna Krievāne

9.

Atzinība

Pārsla Stirna

Angļu valodas reģionālā olimpiāde

Nikola Baranova

9.

Atzinība

Valentīna Bandere

10.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klasei

Zane Pivare

7.

2.vieta

Anita Zvirgzda

A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu”

Liāna Krievāne

9.

Atzinība

Pārsla Stirna

 

A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu”

Samantai Martuženokai

11.

Atzinība

Daina Sondore

 

 

 

Starpnovadu olimpiādēs, konkursos un konferencēs

(bij. Jēkabpils rajonā)

Mācību olimpiāde/konkurss

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Olimpiādes

Bioloģija

Liānai Krievānei (izvirzīta uz valsti)

9.

1.vieta

Pārsla Stirna

Bioloģija

S. Martuženokai
(izvirzīta uz valsti)

11.

2.vieta

Daina Sondore

krievu valoda (svešvaloda)

Diānai Lanai Grjaznovai

10.

2.vieta

Ingrīda Maurāne

angļu valoda

Emīls Buķis

6.

2.vieta

Valentīna Bandere

angļu valoda

Jānis Mukāns

6.

2.vieta

Valentīna Bandere

angļu valoda

Elīzai Rēķei

9.

2.vieta

Valentīna Bandere

angļu valoda

Nikolai Baranovai

9.

2.vieta

Valentīna Bandere

kristīgā mācība

Evelīnai Rusiņai

3.

2.vieta

Lāsma Upeniece

kristīgā mācība

Kristīnei Raģei

3.

2.vieta

Lāsma Upeniece

kristīgā mācība

Lindai Popovai

3.

2.vieta

Lāsma Upeniece

kristīgā mācība

Sandim Balulim

3.

2.vieta

Lāsma Upeniece

Bioloģija

Egijai Paslauskai

11.

3.vieta

Daina Sondore

Bioloģija

Elīzai Rēķei

9.

3.vieta

Pārsla Stirna

latviešu valoda

Amandai Bazajevai

4.

3.vieta

Liena Petrovska

latviešu valoda

Sabīnei Zaicevai

8.b

3.vieta

Valda Dubkeviča

latviešu valoda

Kristīnei Kozuliņai

5.a

3.vieta

Inta Kozlāne

Matemātika

Santai Zaķēnai

5.b

3.vieta

Ilze Titova

Ģeogrāfija

Egijai Paslauskai

11.

3.vieta

Inga Ozoliņa

Vācu valoda

Sabīnei Zaicevai

8.b

3.vieta

Dace Jēkabsone

Vācu valoda

S. Martuženokai

11.

atzinība

Dace Jēkabsone

angļu  valoda

Linards Stolers

10.

atzinība

Valentīna Bandere

ekonomika

Egijai Paslauskai

11.

atzinība

Inga Ozoliņa

sociālās zinības

Artūram Čakstiņam

4.

atzinība

Liena Petrovska

latviešu valoda

Elīzai Rēķei

9.

atzinība

Anita Zvirgzda

krievu valoda (svešvaloda)

Anastasijai Muraško

11.

atzinība

Ingrīda Maurāne

latviešu valoda

Adriānai Turlajai

5.b

atzinība

Anita Zvirgzda

ķīmija

Liānai Krievānei

9.

atzinība

Daina Sondore

ķīmija

Elīzai Rēķei

9.

atzinība

Daina Sondore

ķīmija

Krišjānim Smilgam

10.

atzinība

Daina Sondore

Matemātika

Adriānai Turlajai

5.b

atzinība

Ilze Titova

Matemātika

Markusam Vilkaušam

5.b

atzinība

Ilze Titova

krievu valoda (svešvaloda)

Pāvelam Moldovanam

8.a.

atzinība

Ingrīda Maurāne

VIZUĀLĀ MĀKSLA

Evai Siliņai

6.

atzinība

Dace Tropa

VIZUĀLĀ MĀKSLA

Elīnai Lacarei

10.

atzinība

Dace Tropa

mājturība un tehnoloģijas

Lindai Boļšakai

6.

atzinība

Dace Jēkabsone

mājturība un tehnoloģijas

Emīlijai Elizabetei Gruzniņai

6.

atzinība

Dace Jēkabsone

mājturība un tehnoloģijas

Elvim Savickim

6.

atzinība

Vitālijs Lavrinovičs

Konkursi

Vācu valoda

Samantai Martuženokai

11.

1.vieta

Dace Jēkabsone

Bioloģijas konkurss “pazīsti savu organismu”

Liānai Krievānei (izvirzīta uz valsti)

9.

1.vieta

Pārsla Stirna

Vācu valoda

Zanei Pivarei

7.

2.vieta

Dace Jēkabsone

Vācu valoda

Rodrigo Tučam

7.

2.vieta

Dace Jēkabsone

Vācu valoda

Ivo Siliņam

7.

2.vieta

Dace Jēkabsone

Vācu valoda

Ērikai Rodinai

7.

2.vieta

Dace Jēkabsone

Vācu valoda

Tomam Puziņam

7.

2.vieta

Dace Jēkabsone

Vācu valoda

Danai Aldiņai

7.

2.vieta

Dace Jēkabsone

ķīmija

Elīzai Rēķei

9.

3.vieta

Daina Sondore

Vācu valoda

Nikolai Baranovai

9.

3.vieta

Dace Jēkabsone

Vācu valoda

Egijai Paslauskai

11.

3.vieta

Dace Jēkabsone

Bioloģijas konkurss “Ieskaties dabā”

Emīlijai Elizabetei Gruzniņai

7.

3.vieta

Pārsla Stirna

Bioloģijas konkurss “Ieskaties dabā”

Samantai Martuženokai

(izvirzīta uz valsti)

11.

3.vieta

Daina Sondore

ķīmija

Liānai Krievānei

9.

atzinība

Daina Sondore

Bioloģijas konkurss “Ieskaties dabā”

Zanei Pivarei

7.

atzinība

Pārsla Stirna

Bioloģijas konkurss “pazīsti savu organismu”

Elīzai Rēķei

9.

atzinība

Pārsla Stirna

Bioloģijas konkurss “pazīsti savu organismu”

Egijai Paslauskai

11.

atzinība

Daina Sondore

Paldies  talantīgajiem skolēniem un skolotājiem par ieguldīto laiku, enerģiju, zināšanām !

                                                                                                              Inga Allužāne,
                                                                                                                  dir.vietnieks izglītas jautājumus

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu skatēs, konkursos, aktivitātēs ārpus skolas

Konkursa, aktivitātes nosaukums

 

Vadītājs

 

Dalībnieki

(kolektīvs, skolēni)

Klase

Starpnovadu

aktivitātē
vieta/pakāpe

Vēsturiskajā novadā / reģionā

Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss novadu skolu 1.-12.klašu skolēniem

Valda Dubkeviča, A.Grāmatnieks

Nelda Degle

11.

1.

2.

Anita Zvirgzda, A.Grāmatnieks

Liene Roščenkova

9.

1.

2.

Inta Kozlāne

Linda Popova

3.

1.

 

Iveta Martinsone

Lauma Kalniņa

2.

1.

2.

Valda Sidorova

Beatrise Ieleja

1.

1.

2.

Valda Dubkeviča,
A. Grāmatnieks

Anastasija Muraško

11.

2.

 

Inta Kozlāne

Una Gruzniņa

8.

2.

 

Anita Zvirgzda, A. Grāmatnieks

Katrīna Mihailova

5.

2.

 

Anita Zvirgzda, A. Grāmatnieks

Emīls Oto Ģipters

6.

2.

 

Inese Sauska

Mārtiņš Purēns

1.

3.

 

Skatuves runas konkurss
Zelta sietiņš

Inta Kozlāne

L. Gruzniņa

8.

veicināšanas balva

 

Skatuves runas konkurss
Zelta sietiņš

Inta Kozlāne

L. Popova

3.

pateicība

 

Vokālās mūzikas konkurss Balsis

Ruta Jakovļeva

E.Rēķe,L. Krievāne,L. Gaidelis, E. Žagare,Kr. Smilga,A. Muraško, S. Martuženoka

Jauniešu vokālais ansamblis
9.-11.kl.

1.pakāpe

2.pakāpe

konkurss
Taureņu balsis

Ilze Gaidele

Koris Cīrulēni

2.-4.kl.

1.pakāpe

1.pakāpe

ZĒNU VOKĀLISTU
konkurss

Ruta Jakovļeva

F.K. Alužāns
E.O. Ģipters

2.
6.

1.pakāpe
1.pakāpe

 


 

Informāciju apkopoja Inta Kozlāne,
dir.vietnieks audzināšanas darbā

 

 

 

Salas vidusskolas skolēnu sasniegumi sportā

 

Disciplīna

Vārds Uzvārds

Klase

Rezultāti

Skolotājs

Basketbols –skolu spartakiādes sacensības

Indra Osmane, Kitija Lācīte, Laine Lazdiņa, Elīza Rēķe, Liene Rosčenkova, Marika Taškāne, Ilva Vāvere

8.-9.klase

II.vieta

V.Grandāns,

P.Krastiņš

Basketbols –skolu spartakiādes sacensības

Evelīna Taškāne, Katrīna Mihailova, Eva Grāviņa, Santa Zaķēna, Līva Plociņa, Rēzija Ozola

5.klase

III.vieta

V.Grandāns

Telpu futbols-skolu spartakiādes sacensības

Kitija Grigorjeva, Zane Pivare, Dārta Vilmane, Indra Osmane, Kitija Lācīte, Laine Lazdiņa, Elīza Rēķe, Liene Rosčenkova, Marika Taškāne, Ilva Vāvere

7.-9.klase

I.vieta

P.Krastiņš, V.Grandāns

Volejbols – skolu spartakiādes sacensības

Arta alksne, Darja Andronova, Inese Volkova, Ieva Dominovska, Jūlija Kupcova, Agija Ruģele, Marta Plūme, Sintija Stalidzāne, Kitija Grigorjeva, Zane Pivare, Dārta Vilmane, Kate Šķipare

6.-7.klase

II.vieta

V.Grandāns,

P.Krastiņš

Basketbols –skolu spartakiādes sacensības

Patriks Golubovs, Valentīns Gudovskis, Markuss Vilkaušs, Kristers Plānis, Uģis Paslausks, Ralfs Kļaviņš

5.klase

III.vieta

P.Krastiņš

V.Grandāns

Skrējiens “Apkārt Radžu ūdenskrātuvei-2015”

Anastasija Muraško

11.klase

I.vieta

P.Krastiņš

Orientēšanās sacensības “Uz divu sezonu robežas-2015”

Daniela Krasovska

4.klase

(S10 grupa)

II.vieta

P.Krastiņš

“Slēpošanas jampadracis-2016”

(6.kārtu sacensības)

Daniela Krasovska

4.klase

I.vieta

P.Krastiņš

 

 

Informāciju apkopoja sporta skolotājs

Pēteris Krastiņš