Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
 
  Sasniegumi    
2011./12.m.g.
                             2010./11.m.g.
                             2009./10.m.g.
                             2008.//09.m.g.
                             2007./08. m.g.
                             2006./07. m.g.  
                             2005./06. m.g.
 


          

 


 


Salas
vidusskolas 2005./2006.m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti

 

Rajonā

Vārds Uzvārds Vieta Klase Skolotājs
Vācu valoda 10.-12.klasei
Vija Šķipare 3 11 D.Jēkabsone
Vācu valoda 8.klase
Egīls Ginters A 8.a D.Jēkabsone
Bioloģija 8.-12.klasei
Lelde Pelčere 1 11 D.Sondore
Elīna Balodīte 1 9.b P.Stirna
Alise Grāmatniece 3 11 D.Sondore
Ieva Melančuka A 8.a P.Stirna
Diāna Berģe A 11 D.Sondore
Veronika Berģe A 12 D.Sondore
Fizika 9.-12.klasei
Kārlis Grāviņš A 9.b A.Grāmatnieks
Ķīmija 9.-12.klasei
Toms Rēķis 1 9.a D.Sondore
Diāna Berģe 3 11 D.Sondore
Matemātika 5.-8.klasei
Jānis Smilga 2 7.b D.Zalāne - Upeniece
Latviešu valoda 4.klasei
Madara Podniece 2 4.a I.Martinsone
Latviešu valoda 7. - 9.klasei
Laura Purena 1 8.a V.Dubkeviča
Jānis Brikšis A 8.b A.Zvirgzda
Lauris Podnieks A 7.b A.Zvirgzda
Mājturība 
Ligita  Jablonska A 6.a S.Varkale
Annija Kakarāne A 7.a S.Varkale
Kārlis Grāviņš A 9.b V.Lavrinovičs
Ģeogrāfija 10.-12.klasei
Jānis Brikšis 2 8.b I.Ozoliņa
Informātika 7. -12.klasei
Toms Rēķis 1 9.a V.Rudzīte
Ekonomika 8.klasei
Mārtiņš Narels 2 8.b I.Ozoliņa

Raimonds

Pličs 3 8.b I.Ozoliņa
Vizuālā māksla
Annija Kakarāne 3 7.a A.Rogāle
Bioloģijas konkurss "Pazīsti savu organismu"
Lelde Pelčere 1 11 D.Sondore
Elīna Balodīte 2 9.b P.Stirna
Veronika Berģe 3 12 D.Sondore
Bioloģijas konkurss "Vai tu pazīsti ārstniecības augus?"
Laura Purena 3 8.a P.Stirna
Elīna Balodīte 2 9.b P.Stirna
Veselības mācība 5.klasei    
Ieva Ozoliņa 3 5.a P.Stirna
Rūta Balaša A 5.a P.Stirna
Angļu valoda 7.klasei
Lauris Podnieks 2 7.b I.Sauska
Agnese Grandāne 3 7.a V.Bandere
Krievu valoda 8., 10.-12.klasei
Andrejs Kuzņecovs 3 8.b I.Maurāne
Veronika Berģe A 12 I.Maurāne
Sociālo zinību konkurss 4.klasei
Evija Paslauska 2 4.b I.Martinsone
Ričards Turlajs 3 4.a I.Martinsone
"Aiviekstes lakstīgalas"
Aleksandrs Veselovs 1 4.a R.Jakovļeva
"Zvirbulis"
Lāsma Vjatere 1 10 V.Dubkeviča
Ričards Turlajs 1 4.a I.Martinsone
Edvards Klāvs Ločmelis 1 1 I.Driviniece
Laine Vītoliņa 1 10 V.Dubkeviča
Gundega Provais 1 9.b V.Dubkeviča
Evija Burtina 2 4.b I.Martinsone
Toms Kozlāns 3 8.a V.Dubkeviča
Agnese Grandāne 3 7.a I.Driviniece
Dana Bandere 3 11 A.Zvirgzda
Rūdolfs Studāns A 2 L.Petrovska
"Lasītprieks"
Edgars Kakarāns 1 6.a E.Kakarāne
Dita Lasmane 2 6.b E.Kakarāne
Māris Millers 2 6.a E.Kakarāne
Rūta Balaša 2 5.a E.Kakarāne
Māra Melančuka 3 6.a E.Kakarāne
Armīns Dauģis 3 6.b E.Kakarāne
Novadā
Vārds Uzvārds Vieta Klase Skolotājs
Zemgales novada matemātikas olimpiāde
Mārtiņš Narels 3 8.b I.Kuzmova
Jānis Smilga 3 7.b D.Zalāne - Upeniece
Jānis Briška 3 6.a E.Briška
Toms Rēķis 3 9.a D. Zalāne - Upeniece
"Zvirbulis"    
Lāsma Vjatere 2 10 V.Dubkeviča
Ričards Turlajs 3 4.a I.Martinsone
Gundega Provais 3 9.b V.Dubkeviča
Valstī
Vārds Uzvārds Vieta Klase Skolotājs
Bioloģija
Veronika Berģe A 12 D.Sondore
Ķīmija 9.-12.klasei
Toms Rēķis 3 9.a D.Sondore
Bioloģijas konkurss "Pazīsti savu organismu"
Lelde Pelčere 3 11 D.Sondore

                                                                                                    uz sākumu