Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skolēni

   Skolēni
 
  Līdzpārvalde
 
  Sasniegumi
2011./12.m.g.
                          2010./11.m.g.
                          2009./10.m.g.

                          2008./09.m.g.
                          2007./08.m.g.
                         
2006./07.m.g.
                         
2005./06.m.g.

 

 


 


Salas
vidusskolas 2006./2007.m.g. olimpiāžu un konkursu rezultāti

          

Rajonā

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

Diāna

Berģe

11

bioloģija

1

D.Sondore

2.

Artūrs

Dauģis

11

angļu valoda

2

V.Bandere

3.

Arnis

Millers

12

vācu valoda

A

D.Jēkabsone

4.

Vija

Šķipare

12

vācu valoda

A

D.Jēkabsone

5.

Alise

Grāmatniece

12

bioloģija

2

D.Sondore

6.

Lelde

Pelčere

12

bioloģija

3

D.Sondore

7.

Elīna

Balodīte

10

bioloģija

A

D.Sondore

8.

Anda

Aldiņa

9

bioloģija

1

P.Stirna

9.

Laura

Purena

9

bioloģija

2

P.Stirna

10.

Kristīne

Stolere

9

bioloģija

A

P.Stirna

11.

Agnese

Grandāne

8

bioloģija

1

P.Stirna

12.

Annija

Kakarāne

8

mājturība

3

S.Varkale

13.

Liene

Krūmiņa

7

mājturība

3

S.Varkale

14.

Ieva

Melančuka

9

sk. runas konk.

3

V.Dubkeviča

15.

Toms

Kozlāns

9

sk. runas konk

2

V.Dubkeviča

16.

Ričards

Turlajs

5

sk. runas konk

3

A.Zvirgzda

17.

Valdis

Vizulis

5

sk. runas konk

2

A.Zvirgzda

18.

Rūdolfs

Studāns

3

sk. runas konk

1

L.Petrovska

19.

Lauma

Kalniņa

4

sk. runas konk

3

M.Konstantinova

20.

Diāna

Kurloviča

3

sk. runas konk

2

L.Petrovska

21.

Lāsma

Vjatere

11

sk. runas konk

2

V.Dubkeviča

21.

Liene

Rūliete

11

sk. runas konk

A

V.Dubkeviča

23.

Sanita

Svederska

11

sk. runas konk

2

V.Dubkeviča

24.

Dana

Bandere

12

sk. runas konk

1

A.Zvirgzda

25.

Rūdis

Upmalis

1

sk. runas konk

2

I.Martinsone

26.

Dāvis

Zaikovskis

1

sk. runas konk

2

I.Martinsone

27.

Valdis

Vizulis

5

matemātika

1

D.Zalāne-Upeniece

28.

Jānis

Briška

7

matemātika

1

V.Jakovele

29.

Edgars

Kakarāns

7

matemātika

A

V.Jakovele

30.

Mārtiņš Narels

9

matemātika

A

D.Zalāne-Upeniece

31.

Jānis Brikšis

9

matemātika

A

D.Zalāne-Upeniece

32.

Mārtiņš Narels

9

vēsture

A

D.Spuriņa

33.

Jānis Brikšis

9

vēsture

A

D.Spuriņa

34.

Mārtiņš Narels

9

ķīmija

A

D.Sondore

35.

Dainis Berģis

11

ķīmija

A

D.Sondore

36.

Jānis Smilga

8

informātika

2

V.Rudzīte

37.

Lāsma Pareģe

10

ģeogrāfija

1

I.Ozoliņa

38.

Jānis Brikšis

9

ģeogrāfija

2

I.Ozoliņa

39.

Agnese Grandāne

8

vizuālā māksla

2

K.Guļajevska

40.

Jānis Brikšis

9

vizuālā māksla

3

K.Guļajevska
41. Kārlis Pleiko

8

mājturība

3

V.Lavrinovičs
42. Krišjānis Pleiko

6

mājturība

A

V.Lavrinovičs
43. Laura Purena

9

konkurss "Vai tu pazīsti ārstn. augus" 1 P.Stirna
44. Anda Aldiņa

9

konkurss "Pazīsti savu orgasnismu" 1 P.Stirna
45. Lelde Pelčere

12

konkurss "Pazīsti savu orgasnismu" 1 D.Sondore
46 Alise Grāmatniece

12

konkurss "Pazīsti savu orgasnismu" 1 D.Sondore
47 Diāna Berģe

11

konkurss "Pazīsti savu orgasnismu" 2 D.Sondore
48 Jānis Ģipters

4

sociālo zinību konkurss A M.Konstantinova
49 Jānis Smilga

3

Zemgales novada olimpiāde matemātikā 3 Vineta Jakovele

        A - atzinība            

Valstī

Nr.p.
k.

Vārds

Uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

1.

 Alise

Grāmatniece

12

bioloģija

Bronzas medaļa

  D.Sondore

2.

 Lelde

Pelčere

12

bioloģija

Bronzas medaļa

  D.Sondore

3.

 Anda

Aldiņa

9

bioloģija

Bronzas medaļa

  P.Stirna

Informāciju apkopoja Inga Alužāne,
dir.vietniece mācību darbā