Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                        Skolotāji


   Skolotāji šodien
   Kvalitātes novērtēšana
 
  Direktore
 
  Visi skolotāji
  
Direktori, vietnieki 

 

 

 

 

 

pedagogu  profesionālās novērtēšanas periods

2014. gada 5. septembris – 2015. gada 31. maijs

      Pamatojoties uz 17.06.2014. MK noteikumiem Nr.350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība”, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanai un nodrošināšanai Salas vidusskolā ir APSTIPRINĀTA pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija laika posmam no 05.09.2014. līdz 31.05.2015. šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:       

Inga Alužāne –direktora vietniece izglītības jomā

Komisijas locekļi:                

  • Dace Tropa - Mākslu metodiskās komisijas vadītāja

  • Inga Ozoliņa - skolotāja, arodbiedrības pārstāvis

Sekretārs:                                
                     Inita Tučalietvede

Novērtēšanas laikā veicamo darbu grafiks >>