Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                        Skolotāji


   Skolotāji šodien
   Kvalitātes paaugstināšana
 
  Direktore
 
  Visi skolotāji
  
Direktori, vietnieki 

 

 

 

    
 2017./18. māc. gads

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Mācību priekšmets,

( audzināmā klase)

Kabinets (stāvs)

1.

Sanita Madalāne

Direktore

101. (I )

2.

Inga Alužāne

Dir.vietn. māc. darbā, sākumskola

201. (II )

3.

Inta Kozlāne

Dir.vietn. audz. darbā, latv.val.(8.kl.)

112. (I )

4.

Vija Rudzīte

Dir.vietn. informātikā, informātika

206.,207. (II)

5.

Iveta Martinsone

Sākumskola (4.kl.)

23. (vecā skola)

6.

Irēna Driviniece

Sākumskola ( 1.kl.)

106.(I)

7.

Zanda Baumeistere

Sākumskola (3.kl.)

22.(vecā skola)

8.

Liena Petrovska

Sākumskola (2.kl.) , dejas

27.(vecā skola )

9.

Ilze Titova

Matemātika (7.kl.)

209. (II )

10.

Agris Grāmatnieks

Fizika

303. (III )

11.

Valda Dubkeviča

Latviešu valoda

308. (III )

12.

Anita Zvirgzda

Latviešu valoda

202. (II )

13.

Ingrīda Maurāne

Krievu valoda (12.kl.)

307. (III )

14.

Dace Jēkabsone

Vācu val., mājturība meitenēm ( 9.kl.)

208. (II )

15.

Inese Sauska

Angļu valoda

107. (I )

16.

Valentīna Bandere

Angļu valoda (11.kl.)

108. (I )

17.

Pārsla Stirna

Bioloģija, dabas zinības

203. (II )

18.

Daina Sondore

Ķīmija, bioloģija

304. (III )

19.

Ilze Gaidele

Mūzika

306. ( III )

20.

Dace Tropa

Vizuālā māksla, kultūras vēsture

1. (0 )

21.

Pēteris Krastiņš

Sports

Sporta zāle

22.

Inga Ozoliņa

Ģeogrāfija, soc.zinības, BEP

309. (III )

23.

Vitālijs Lavrinovičs

Mājturība zēniem, tehniskā grafika

5. (0 )

24.

Lāsma Vītiņa

Vēsture

210 (II )

25.

Verners Grandāns

Sports

Sporta zāle

26.

Edīte Kakarāne Bibliotēka (6.kl.)

105. (I )

27.

Elita Briška Matemātika (10.kl.)

115. (I)

28.

Andrejs Nekozs Fizika

303.(II)

                                                                                                                   

uz sākumu