Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skolotāji

  
  
Skolotāji šodien

   Kvalitātes paaugstināšana
 
  Direktore
 
  Visi skolotāji
  
Direktori, vietnieki

 

Nr.

Vārds, uzvārds

Darba laiks

Mācāmie priekšmeti

1.     

Marta Kārkliņa

1922. - 1952.

Visi priekšmeti 1. - 4. kl., vācu v., angļu v., rokdarbi.

2.     

Pusbarniece

1922. - 1924.

Vācu val.

3.     

Jānis Kalniņš

1925. - 1967.

Krievu v., dziedāšana, latviešu v., darbmācība zēniem.

4.     

Milda Kalniņa

1926. - 1958.

Matemātika, vācu v., latviešu v., rokdarbi.

5.     

Ženija Galviņa

1925. - 1933.

Visi priekšmeti 1. - 4. kl., mājturība.

6.     

Alberts Zvejnieks

1936. - 1940.

Militārā mācība.

7.     

Lidija Šmalce

1938. - 1941.

Latviešu v., vācu v.

8.     

Ženija Vītola-Sakare

1940. - 1941.

1982. - 1983.

Latviešu v., angļu v.

9.     

Viktorija Kalniņa-Paegle

1940. - 1941.

Pionieru vadītāja.

10. 

A. Ļovāns

1941. - 1944.

Matemātika, fizika.

11. 

Rita Ļovāne

1941. - 1944.

1. - 4. kl.

12. 

Imants Butlers

1944. - 1945.

Vēsture, fizkultūra.

13. 

A. Vasiļevskis

1944. - 1945.

Fizkultūra, militārā mācība, dziedāšana.

14. 

Vilma Bērziņa

1944. - 1957.

1. - 4. kl., matemātika, fizika, ģeogrāfija, bioloģija.

15. 

Ārija Grāmatniece

1944. - 1945.

Vecākā pionieru vadītāja.

16. 

Vilma Rūtiņa

1945. - 1949.

1. - 4. kl., vēsture.

17. 

Bernards Luča

1945. - 1946.

Fizkultūra, militārā mācība.

18. 

Ilga Kalniņa

1947. - 1949.

1. - 2. kl. visi priekšmeti.

19. 

Lidija Bērziņa

1946. - 1948.

Dabas mācība, 1. - 3. kl.

20. 

Milda Pedūre

1947. - 1949.

Vecākā pionieru vadītāja.

21. 

Jānis Vilcāns

1949. - 1951.

Fizika, fizkultūra, praktiskie darbi zēniem.

22. 

Velta Vilcāne

1949. - 1951.

Latviešu v., vēsture, dabas māc., dziedāšana.

23. 

Velta Lajaka

1951. - 1955.

1. - 4. kl.

24. 

Zenta Strazda

1951. - 1953.

1. - 4. kl., dabas mācība, ģeogrāfija.

25. 

Janīna Ivaņenko

1951. - 1952.

Zīmēšana, pionieru vad.

26. 

Milda Balode

1947. - 1979.

Latviešu v. un literatūra.

27. 

Līvija Siliņa-Grāmatniece

1948. - 1989.

1. - 4. kl., fizkultūra, dziedāšana.

28. 

Marija Krasovska-Lalova

1952. - 1954.

Vecākā pionieru vadītāja.

29. 

Edīte Celmiņa

1952. - 1963.

Bioloģija, ķīmija, vācu v.

30. 

Ernestīne Rimša - Rozalinska

1953. - 1967.

Krievu val.

31. 

Klāra Rimša-Cirša

1953. - 1971.

Krievu v., latviešu v., vecākā pionieru vadītāja.

32. 

Tekla Briška-Dābola

1955. - 1991.

Latviešu v., vācu v.

33. 

Eduards Mileika

1955. - 1968.

1. - 4. kl., fizkultūra.

34. 

Dzidra Beniņa

1956. - 1957.

Vecākā pionieru vadītāja.

35. 

Veronika Rancova-Tomiņa

1958. - 1964.

Matemātika.

36. 

Skaidrīte Paegle

1962. - 1963.

Vecākā pionieru vadītāja.

37. 

Maija Blūma

1963. - 1967.

Vēsture, latviešu v., zīmēšana.

38. 

Ruta Zālīte

1963. - 1970.

Bioloģija, ķīmija, 1. - 4. kl.

39. 

Laima Dāboliņa-Skrinda

1963. - 1967.

Vecākā pionieru vadītāja.

40. 

Helēna Svagre-Tomiņa

1964. - 1966.

Matemātika.

41. 

Skaidrīte Kanderāne

1966. - 1991.

Matemātika.

42. 

Andrejs Laizāns

1967. - 1992.

Fizika, praktiskie darbi zēniem.

43. 

Rita Laizāne

1967. - 1993.

Bioloģija, ķīmija.

44. 

Rita Kārkliņa

1967. - 1977.

1. - 4. kl.

45. 

Valentīna Broka-Akmentiņa

1967. - 2005.

1. 4. kl., vēsture, vecākā pionieru vadītāja.

46. 

Kazaičikovs

1967. - 1968.

Fizkultūra.

47. 

Marģeris Dreimanis

1967. - 1973.

Dziedāšana.

48. 

Mārīte Jankovska

1968. - 1970.

Fizkultūra.

49. 

Irēna Beitāne-Rudzīte

1969. - 1991.

Krievu v. un literatūra.

50. 

Inta Dilāne

1968. - 1988.

Bioloģija, ģeogrāfija.

51. 

Ausma Ūbele-Zarenko

1969. - 1973.

Vecākā pionieru vadītāja.

52. 

Rolands Rudzītis

1970. - 1971.

Zīmēšana, praktiskie darbi zēniem.

53. 

Jānis Kļava

1970. - 1972.

Fizkultūra.

54. 

Pēteris Elksnis

1971. - 1975.

Ģeogrāfija.

55. 

Terēzija Lauva

1971. - 1983.

1992. - 1999.

1. - 4. kl., rokdarbi.

56. 

Sarma Sproģe

1971. - 1974.

Vecākā pionieru vadītāja.

57. 

Imants Rozalinskis

1973. - 1974.

Dziedāšana.

58. 

Vladimirs Konstantinovs 

1973. - 2009.

Fizkultūra.

59. 

Rita Puida

1974. - 1984.;

1988. -

Latviešu v. un literatūra. Iekārto skolas muzeju.

60. 

Ināra Janvāre

1974. - 1976.

Vecākā pionieru vadītāja.

61. 

Jānis Ukris

1974. - 1976.

Dziedāšana.

62. 

Mazikina

1974. - 1975.

Krievu valoda.

63. 

Irēna Vītola

1975. - 1992.

Vēsture.

64. 

Arnis Vītols

1975. - 1993.

Darbmācība, traktormācība.

65. 

Marija Katkovska -Konstantinova

1975.

Matemātika, 1. - 4. kl.

66. 

Tamāra Mežvēvere

1975. - 1981.

Vācu valoda.

67. 

Olga Resne

1975. - 1981.

Latviešu v. un literatūra.

68. 

Ināra Rupmeja

1976. - 1981.

1. - 4. kl.

69. 

Jānis Žagata

1976. - 1979.

Dziedāšana.

70. 

Kočetkovs

1976. - 1979.

Militārā apmācība.

71. 

Ivars Puida

1976. - 1979.

Traktormācība, instruktors.

72. 

Ruta Puida

1978. - 1980.

Ģeogrāfija

73. 

Anna Babrovska

1978. - 1992.

Matemātika.

74. 

Voldemārs Babrovskis

1978. - 1993.

Traktormācība, automācība.

75. 

Zenta Millere

1978. - 1984.

1. - 4. kl.

76. 

Olga Klodāne

1977. - 1979.

Krievu valoda.

77. 

Milija Zazerska

1979. - 1999.

Latviešu v. un literatūra.

78. 

Emīlija Balode

1979. - 2009.

Dziedāšana.

79. 

Vasīlijs Drozdovs

1979. - 2009.

Militārā apmācība, fizkultūra.

80. 

Amālija Bērziņa

1979. - 1988.

Krievu val.

81. 

Sarmīte Kļaviņa

1980.

Vēsture, pagarinātās dienas gr.

82. 

Maija Budže

1980. -1998.

Vācu valoda.

83. 

Pārsla Stirna

1980. -

Bioloģija.

84. 

Diāna Vanaga - Nipāne

1981. - 1984.

1986. - 1994.

1. - 4. kl.

85. 

Anita Zvirgzda

1981. -

Latviešu v. un literatūra.

86. 

Tamāra Smolova

1982. - 1993.

Krievu v. un literatūra.

87. 

Ilze Purviņa - Eglīte

1982. - 1992.

1. - 4. kl.

88. 

Valda Dubkeviča

1983.

Latviešu v. un literatūra.

89. 

Agris Grāmatnieks

1983.

Fizika, matemātika, informātika.

90. 

Marta Brandule

1984. -1998.

Krievu v.

91. 

Leontīne Sirsniņa

1984. - 1992.

latviešu v. un literatūra

92. 

Irēna Vasiļjeva - Driviniece

1984.

1. - 4. kl., latviešu v. un liter.

93. 

Iveta Martinsone

1986.

1. - 4. kl.

94. 

Lilija Savicka

1986. - 1997.

1. - 4. kl.

95. 

Ingūna Pastare

1986. - 1999.

Matemātika.

96. 

Ināra Stepiņa

1986. - 1989.

1. - 4. kl.

97. 

Ivita Steķe

1986. - 1989.

1. - 4. kl.

98. 

Edīte Dābola - Kakarāne

1987. -

Bibliotekāre.

99. 

Jolanta Degle

1987. - 2006.

1. - 4. kl.

100. 

Dzintra Gavriloviča

1987. - 1992.

Ģeogrāfija

101. 

Smaida Bražūne

1988. - 1993.

Zīmēšana

102. 

Raimonds Gailis

1988. - 1992.

Fizkultūra

103. 

Anna Kancāne

1988. - 2001.

1. - 4. kl.

104. 

Gaļina Leite

1988. - 2000.

1. - 4. kl.

105. 

Inga Ozoliņa

1988.

Ģeogrāfija, ekonomikas pamati.

106. 

Daina Sondore

1988.

Bioloģija, ķīmija.

107. 

Anita Lejiņa

1988. - 1999.

Latviešu v., literatūra.

108. 

Vaira Puida

1988. - 1989.

Zīmēšana

109. 

Daiga Gudzele

1988. - 1989.

Zīmēšana

110. 

Mārīte Jaševa

1989. - 1994.

1. - 4. kl.

111. 

Inese Liņģe

1989. - 1995.

1. - 4. kl.

112. 

Iveta Rozalinska

1989. - 1990.

Vācu val.

113. 

Sandra Kirule

1989. - 2000.

Vēsture, CDS.

114. 

Sarmīte Vaišļa

1988. - 1991.

Zīmēšana

115. 

Elita Buša - Briška

1989. - 2006.

Matemātika.

116. 

Līga Dauškāne

1990. - 1991.

Angļu val.

117. 

Edīte Faibuseviča

1990. - 1993.

1. - 4. kl.

118. 

Iveta Saliņa

1990. - 1995.

1. - 4. kl.

119. 

Aija  Rogāle

1990. - 2007.

Zīmēšana, kultūras vēsture.

120. 

Ilga Vītola

1991. - 1996.

Matemātika

121. 

Ruta Jakovļeva

1991.

Mūzika.

122. 

Gaida Mažance

1992. - 1993.

Vēsture

123. 

Rasa Krjaukīte

1992. - 1993.

Angļu val.

124. 

Aiva Lapše

1993. - 1994.

Fizkultūra

125. 

Ansis Kalcenaus

1992. - 1994.

Fizika

126. 

Inita Indāne

1992. - 1993.

Zīmēšana

127. 

Ingrīda Maurāne

1992.

Krievu v.

128. 

Vēsma Poplavska

1992. - 2003.

Matemātika, informātika.

129. 

Jānis Poplavskis

1993. - 2003.

Fizika, matemātika, informātika.

130. 

Aldis Lejiņš

1993. - 1994.

Fizkultūras darba organizators.

131. 

Inese Māsane

1993. - 1995.

Latviešu val.

132. 

Arnolds Drelings

1993. -1998.

Matemātika, amatu mācība.

133. 

Sandra Drelinga

1993. - 1998.

Matemātika.

134. 

Daina Turkupole

1993. - 1994.

Biznesa pamati

135. 

Līga Kļaviņa

1993. - 1994.

Angļu v.

136. 

Sanita Bražūne

1993. - 1994.

Zīmēšana

137. 

Ziedonis Bārbals

1993. - 1995.

Zīmēšana, amatu māc.

138. 

Ingūna Rēķe

1993. – 2003.

1. - 4. kl., ķīmija.

139. 

Lene Hansen

1993. - 1994.

Angļu val.

140. 

Vita Ziemele

1994. - 1998.

Angļu v.

141. 

Dace Zadināne

1994. - 1995.

Biznesa pamati

142. 

Dorte Molls Madsen

1994. - 1995.

Angļu v.

143. 

Peter Hansen

1994. - 1995.

Angļu v.

144. 

Iveta Kurpniece

1994. - 2005.

Fizkultūra.

145. 

Iveta Brūzīte

1994. - 1996.

Ģeogrāfija

146. 

Sandra Āriņa

1995. -1995.

Ārpusklases darba org.

147. 

Ināra Brasle

1995. - 2003.

Latviešu v. un literatūra.

148. 

Inga Pastare

1995. - 2005.

1. - 4. kl.

149. 

Inta Kozlāne

1995.

Latv. val., dir. vietn. ārpuskl. d.

150. 

Valentīna Bandere

1995.

Angļu v., vēsture.

151. 

Vittālijs Lavrinovičs

1996.

Amatu mācība

152. 

Ilona Bičole

1996. -1999.

Matemātika, fizika, astronomija.

153. 

Ēvalds Kaulakāns

1996. - 1997.

Biznesa pam.

154. 

Aiva Kalpokas

1996. - 1997.

Angļu v.

155. 

Signe Pinne

1997. - 1997.

Angļu v.

156. 

Gundars Miezis

1997. - 1999.

Kristīgā ētika

157. 

Ilmārs Aizupietis

1997. - 2001.

Biznesa pamati

158. Silvija Pumpure 1998. - 1998. 1. - 4. kl.
159. Vineta Jakovele 1998. Matemātika
160. Antoņina Robežniece 1998. - 1999. Fizika
161. Inga Sproģe 1998. - 1999. Angļu val.
162. Inga Alužāne 1999. - dir. vietn. māc. darbā
163. Aivija Tauriņa 1999. - 2005. vēsture, ētika
164. Solvita Varkale 1999. - mājturība, kult. vēsture
165. Anita Čeka 1999. - 2000. viz. māksla
166. Biruta Lasmane 1999. - 2003. dir. vietn. inform. d., informātika
167. Inese Sauska 1999.  angļu valoda, latv. val.
168. Jolanta Dadeika 2000. - 2004. latv. val., literatūra
169. Ilona Skrode 2000. - 2001. 1. - 4. kl.
170. Liena Petrovska 2000. 1. - 4. kl.
171. Dace Jēkabsone 2000. vācu val., informātika
172. Janīna Riška 2003. latv. val., literatūra
173. Vija Rudzīte 2003.  dir. vietn. inform. d., informātika
174. Ilze Kuzmova 2004. - 2011. matemātika
175. Vitālijs Kuzmovs 2004. - 2009.
2010. - 2013.
fizika
176. Guntis Kļaviņš 2005. - 2006. vēsture
177. Daina Zalāne -Upeniece 2005. - 2008. matemātika
178. Kristīne Guļajevska 2006. - 2010. vizuālā māksla
179. Ēriks Spuriņš 2007. - 2009. dir. vietn.mācību darbā, vēsture
180. Daina Spuriņa 2006. - 2009. vēsture
181. Silvija Puncule 2009. vēsture
182. Pēteris Krastiņš 2009. sports
183. Indars Mucenieks 2009. - 2010. sports
184. Ilze Gaidele 2009. mūzika
185. Verners Grandāns 2010. sports
186. Dace Tropa 2010. - vizuālā māksla
187. Zanda Baumeistere 2012. - sākumskola
188. Andrejs Nekozs 2014. - fizika