Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Skolotāji

  
  
Skolotāji šodien

   Kvalitātes paaugstināšana
 
  Direktore
 
  Visi skolotāji
  
Direktori, vietnieki


Direktori

1. Jānis Kalniņš

Salas 6 - kl. pamatskolas pārzinis 1925.g. - 1940.g.
Salas 7 - gad. skolas direktors 1941.g. - 1948.g.

2. Milda Kalniņa

Salas 6 - kl. pamatskolas pārzine 1940.g. - 1941.g.

3. Milda Balode

Salas nepilnās vidusskolas direktore 1948.g - 1963.g

4. Klāra Cirša

Salas 8 - gad. skolas direktore 1963.g. -1971.g.

5. Pēteris Elksnis

Salas 8 - gad. skolas direktors 1971.g. -1975.g.

6. Irēna Vītola

Salas vidusskolas direktore 1975.g. - 1992.g.

7. Ansis Kalcenaus

Salas vidusskolas direktors 1992.g. - 1994.g.

8. Arnolds Drelings

salas vidusskolas direktors 1994.g. – 1998.g.

9. Jānis Paplovskis

Salas vidusskolas direktors 1998.g. – 2003.g.

10. Janīna Riška

Salas vidusskolas direktore no 2003.g.

 

Direktora vietnieki mācību darbā

1. Skaidrīte Kanderāne

1967.g. - 1975.g.

2. Rita Puida

1975.g. - 1979.g.

3. Milija Zazerska

1979.g. - 1999.g.

4. Gaļina Leite

1996.g. - 2000. (1. - 4.kl. mācību pārzine.)

5. Ingrīda Maurāne

1997.g. - 1998.g. (mācību pārzine - koordinatore)
     6. Inga Ivanova 1999.g. -

 

Direktora vietnieki ārpusklases darbā 

1. Inta Dilāne

1975.g. - 1981.g.

2. Anita Zvirgzda

1981.g. - 1990.g.

3. Agris Grāmatnieks

1985.g. - 1986.g.

4. Anita Lejiņa

1990.g. - 1993.g.

5. Inese Masāne

1993.g. - 1995.g.

6. Sandra Āriņa

1995.g.              

7. Inta Kozlāne

1995.g. 11.08. -

 

Direktora vietnieki informātikas jautājumos 

1. Jānis Poplavskis

1996.g. – 1998.g.

2. Antoņina Robežniece

1998.g. – 1999.g.

3. Biruta Lasmane

1999.g. – 2003.g.

4. Vija Rudzīte

2003.g. -