Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

Vēsture

  
     
Īsi no vēstures

 
     Pagasta vēsture

 

 


Šajā zemē man jābūt stiprai, 
Kur pienenes ziediem bērnība zied. 

Šajā zemē spēks man no akmens, 
kas cietajā plaukstā gadsimtus tura. 

Šajā zemē man jābūt stiprai - 
šajā zemē, kur ozoli aug. 

              Ligita Ābolniece

Salas pagasta vēsture ir sena. Tas stiepās gar Daugavas kreiso krastu, ietverot vairākas lielās Daugavas salas, apmēram 34 km. Garumā no Sēlpils līdz Dignājas pagastam, Dienvidos robežojoties ar Biržu pagastu. Apmēram centrā atradās Salas muiža. Tā bija netālu no Daugavas - Sakas atzarojuma un bija valsts jeb “kroņa” muiža.

    Īpaši 17. gs. vidū ap muižu veidojās poļu - zviedru kara bēgļu un arī plostnieku apmetnes. Izauga paliels muižas miests ar diezgan ievērojamu lomu koku pludināšanā un tirdzniecībā.

   1670. g. 12. februārī hercogs Jēkabs dāvināja Salas muižas miestam pilsētas tiesības un nosauca savā vārdā - Jakobštati. Latvieši to sauca par Jēkbmiestu, vēlāk - Jēkabpili. Tā izauga pilsēta Salas pagasta teritorijā.